1. Blog
 2. /
 3. Sporenie a investovanie
 4. /
 5. Podielové fondyTB majú za sebou výborný rok

Podielové fondyTB majú za sebou výborný rok

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 09.01.2024 | 3 min. čítania

do coho investovat v roku 2024

Podielové fondyTB zarobili klientom viac ako 130 miliónov eur. Priemerný výnos všetkých fondov bol na úrovni 7,1 percent.

Fondy potešili investorov

Investovanie a sporenie do podielových fondov predstavuje efektívny a moderný spôsob zhodnocovania úspor. Podielový fond poskytuje aj človeku bez skúseností s investovaním príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky na finančných trhoch. Pre klienta je to jednoduché, pretože všetky investičné rozhodnutia za neho robia profesionáli.

„Teší nás, že sme v uplynulom roku dokázali zhodnotiť peniaze klientov v Podielových fondochTB  o 133 miliónov eur. V roku 2023 prevažne platilo, že čím väčší podiel akcií mal fond v portfóliu, tým spokojnejší mohol byť jeho investor,“ uviedol Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM.  

Všetky Podielové fondyTB dosiahli výborné výsledky: 

 • výkonnosť konzervatívnych fondov sa pohybovala od 3,7 až do 7,1 percent,
 • dynamické fondy sa zhodnotili od 6,7 do 10,6 percent,
 • najdynamickejšie akciové fondy dokonca od 12,6 až do 16,3 percent.

 

ako uspesne investovat

Výkonnosti vybraných Podielových fondovTB v roku 2023 (v eur)  

vykonnost fondov

Výkonnosť Fondov pre modrú planétuTB v roku 2023 (v eur) 

vykonnost fondov pre modru planetu

Ako investovať v roku 2024?

 • Buďte trpezlivý a v prípade negatívneho vývoja neukončujte investíciu predčasne 

  Dlhodobo sa najlepšie darí disciplinovaným investorom, ktorí zvládajú svoje emócie a neprepadajú panike v poklesoch.
 • Investujte pravidelne

  Pravidelné investovanie formou populárnych Investičných sporeníTB predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov postupného budovania majetku. 
 • Akcie majú spomedzi hlavných tried aktív dlhodobo najvyšší reálny výnos 

  Ak chcete zhodnotiť svoj finančný majetok nad úrovňou inflácie, pravidelné dlhodobé investovanie do akcií má najväčší potenciál, napríklad formou diverzifikovaného akciového portfólia v podobe Globálneho akciového fonduTB.
 • Dlhopisy prinášajú zaujímavú príležitosť 

  Dlhopisom sa zvykne dariť v prostredí vyšších úrokových sadzieb, aj pri ich postupnom znižovaní. Dlhopisy tak aktuálne prinášajú potenciál, aký dlhé roky nemali. Ak si chcete „uzamknúť“ aktuálne vyššie výnosy dlhopisov na najbližšie obdobie, môžete využiť Dlhopisový fondTB.

 

Obľúbenosť podielových fondov stúpa

Podielové fondy predstavujú globálny fenomén. Po celom svete v nich majú investori uložených viac ako 60 000 miliárd dolárov.

do coho investovat v roku 2024

Bežný človek nemá dostatočné znalosti, skúsenosti, čas či kapitál, aby mohol investovať „na vlastnú päsť”. Práve preto vznikli podielové fondy. Cez ne môže každý investovať tak, ako najbohatší ľudia sveta. A to s akoukoľvek sumou.

Podielové fondyTB umožňujú zhodnocovať peniaze podieľaním sa na ziskoch úspešných firiem, zarábaním na realitných investíciách, komoditách či dlhopisoch. Vďaka tomu je možné úspory ochrániť pred reálnym znehodnotením infláciou. Pri tom všetkom ponúkajú dostupnosť peňazí, transparentnosť či nákladovú efektívnosť.

Obľúbenosť podielových fondov stúpa aj na Slovensku. Objem aktív slovenských investorov v podielových fondoch predstavuje 12,4 miliárd eur. Dynamika rastu tohto objemu sa v posledných rokoch zrýchľuje. Čoraz viac klientov si uvedomuje, že pri dlhodobom zhodnocovaní peňazí im môže pomôcť práve investovanie. 

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/podielove-fondy-maju-za-sebou-vyborny-rok/