1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Agrofinancovanie a štruktúrované financovanie
 6. /
 7. Investičné financovanie pre poľnohospodárov

Investičné financovanie pre poľnohospodárov

Plánujete nákup, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo nákup technológií, strojov či zariadení? Sme pripravení financovať vaše investičné ciele formou strednodobých a dlhodobých úverov.

Rozvoj podnikateľských aktivít vašej firmy vďaka úverovým zdrojom

Rozvoj podnikateľských aktivít vašej firmy vďaka úverovým zdrojom

 Individuálny prístup ku každému projektu

Individuálny prístup ku každému projektu

 Možnosť spätného financovania už zrealizovaných investícií

Možnosť spätného financovania už zrealizovaných investícií

 Možnosť odkladu splátok počas realizácie projektu

Možnosť odkladu splátok počas realizácie projektu

Detaily

 • Individuálny prístup ku každému investičnému projektu 
 • Účel úveru:
  kúpa, výstavba, rekonštrukcia prevádzkových, výrobných, skladovacích kapacít, kúpa technológie strojov, zariadení, refinancovanie vlastných zdrojov, refinancovanie úverov v iných bankách
 • Výška úveru od 50 000 EUR
 • Splatnosť úveru do 5, resp. 8 rokov, resp. v závislosti od návratnosti investície
 • Flexibilné možnosti v oblasti zabezpečenia

Podmienky získania

 • Akceptovateľná finančná situácia posúdená finančnou analýzou vašej spoločnosti
 • Akceptovateľné parametre investičného zámeru a dostatočný zdroj splácania úveru
 • Splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia

Potrebné podklady:

 • Finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia
 • Aktuálne finančné výkazy
 • Dotazník – doplňujúce informácie k aktuálnym finančným výkazom
 • Podklady týkajúce sa investičného zámeru (biznis plán, cash flow a podobne)

 Možnosti zabezpečenia

 • Záložné právo k pohľadávkam
 • Nehnuteľný majetok (napr. prevádzkové, výrobné a skladovacie priestory)
 • Hnuteľný majetok (stroje a zariadenia, technológie)
 • Banková záruka akceptovateľnej banky
 • Iné aktíva na základe vzájomnej dohody

Kontakty

Oddelenie agrofinancovania a štruktúrovaného financovania:

+421 2 5919 1753

[email protected]

KONTAKTUJTE NÁS 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/agrofinancovanie/investicne-financovanie-polnohospodarov/