1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Agrofinancovanie a štruktúrované financovanie
 6. /
 7. Financovanie poľnohospodárskej pôdy

Financovanie poľnohospodárskej pôdy

Pôda je základný výrobný prostriedok, na ktorom podnikáte. Jej strata znamená katastrofu a ohrozenie vašich investícií. Ochráňte si budúcnosť svojho podniku. Radi vám pri tom pomôžeme.

Splatnosť úveru až do 25 rokov

Splatnosť úveru až do 25 rokov

Orná pôda a trvalé trávne porasty aj v podieloch

Orná pôda a trvalé trávne porasty aj v podieloch

Spätné financovanie už nadobudnutej pôdy bez obmedzenia

Spätné financovanie už nadobudnutej pôdy bez obmedzenia

Zabezpečenie úveru iba pôdou

Zabezpečnie úveru iba pôdou

Detaily

 • Individuálny prístup
 • Výška úveru od 200 000 EUR
 • Financovanie ornej pôdy a trvalých trávnych porastov v extraviláne (vonkajšia časť katastrálneho územia obce)
 • Refinancovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy
 • Čerpanie oproti návrhu na vklad záložného práva
 • Splatnosť úveru do 25 rokov s možnosťou balónovej splátky (balónová splátka je výrazne vyššia ako predchádzajúce splátky pôžičky)

Podmienky získania

 • Akceptovateľná finančná situácia posúdená finančnou analýzou vašej spoločnosti
 • Akceptovateľná štruktúra predloženého zoznamu pôdy a dostatočný zdroj splácania úveru
 • Splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia

Potrebné podklady

 • Finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia
 • Aktuálne finančné výkazy
 • Dotazník – doplňujúce informácie k aktuálnym finančným výkazom
 • Podklady týkajúce sa financovanej pôdy

Možnosti zabezpečenia

 • Záložné právo na financovanú pôdu
Podmienky získania financovanie poľnohospodárskej pôdy

Kontakty

Oddelenie agrofinancovania a štruktúrovaného financovania:

+421 2 5919 1753

agrofinancovanie@tatrabanka.sk

KONTAKTUJTE NÁS 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/agrofinancovanie/financovanie-polnohospodarskej-pody/