1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Agrofinancovanie a štruktúrované financovanie
 6. /
 7. Prevádzkové financovanie pre poľnohospodárov

Prevádzkové financovanie pre poľnohospodárov

Už žiadna sezónnosť. Získajte prístup k finančným prostriedkom na nákup vstupov, mzdy alebo náklady počas celého poľnohospodárskeho roka.

Cenník služieb

Preklenutie prechodného nedostatku prevádzkových zdrojov

Možnosť včasného zaplatenia faktúr a získania zľavy od dodávateľov

Možnosť včasného zaplatenia faktúr a získania zliav od dodávateľov

Bezúčelové využitie finančných prostriedkov

Bezúčelové využitie finančných prostriedkov

Bez potreby zmenky vašej spoločnosti alebo vašej osobnej zmenky

Bez potreby zmenky vašej spoločnosti alebo vašej osobnej zmenky

Detaily

 • Financovanie prevádzkových potrieb, nákup osív, hnojív, chémie alebo PHM.
 • Platby faktúr za tovar a služby formou povoleného prečerpania na vašom podnikateľskom účte.
 • Výška úveru od 70 000 EUR.
 • Splatnosť úveru do 1 roka s možnosťou obnovy.
 • Úročenie len skutočne vyčerpanej časti úveru, za obdobie reálneho čerpania úveru.
 • Možnosť využiť poskytnuté prečerpanie na zabezpečenie iných produktov poskytnutých vašej spoločnosti (bankové záruky, akreditívy).

Podmienky získania

 • Akceptovateľná finančná situácia posúdená finančnou analýzou vašej spoločnosti
 • Splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia

Potrebné podklady:

 • finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia
 • aktuálne finančné výkazy
 • dotazník – doplňujúce informácie k aktuálnym finančným výkazom
 • podklady k zabezpečeniu

Možnosti zabezpečenia

 • Záložné právo k pohľadávkam
 • Nehnuteľný majetok (napr. prevádzkové, výrobné a skladovacie priestory)
 • Hnuteľný majetok (stroje a zariadenia, technológie)
 • Banková záruka akceptovateľnej banky
 • Iné aktíva na základe vzájomnej dohody

Kontakty

Oddelenie agrofinancovania a štruktúrovaného financovania:

+421 2 5919 1753

[email protected]

KONTAKTUJTE NÁS 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/agrofinancovanie/prevadzkove-financovanie-polnohospodarov/