1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Projektové financovanie
 6. /
 7. Financovanie energetických projektov

Financovanie energetických projektov

Ponúkame vám strednodobé a dlhodobé financovanie výstavby, kúpy a prevádzky energetických projektov.

Líder v oblasti projektového financovania

Líder v oblasti projektového financovania

Skúsenosti pri posudzovaní projektov z oblasti obnoviteľných zdrojov, ako aj teplární

Individuálny prístup ku každému projektu

Individuálny prístup ku každému projektu

Profesionálny a flexibilný prístup

Profesionálny a flexibilný prístup

Detaily

 • Individuálny prístup ku každému projektu
 • Výška úveru od 300 000 EUR
 • Financujeme tieto typy energetických projektov
  • energetické zdroje (tepelné, elektrické, kombinované),
  • obnoviteľné aj tradičné,
  • distribučné siete (elektrika, teplo, plyn
 • Participácia klienta na celkových nákladoch (vlastné zdroje)
 • Dlhodobá splatnosť úveru 
 • Projekt musí byť realizovaný účelovo založenou spoločnosťou
 • Flexibilné možnosti v oblasti zabezpečenia

Podmienky získania

 • Akceptovateľné parametre investičného zámeru a dostatočný zdroj splácania úveru
 • Splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa legislatívneho rámca vzťahujúceho sa na projekt
 • Splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia

Potrebné podklady

 • Podnikateľský zámer obsahujúci opis projektu a lokality
 • Rozpočet celkových nákladov projektu
 • Časový harmonogram realizácie projektu
 • Informácie o výnosoch a nákladoch projektu, cash flow
 • Informácie o stave projektovej dokumentácie (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, generálny dodávateľ,...)

Možnosti zabezpečenia

 • V zmysle štandardov projektového financovania sú zabezpečené všetky aktíva projektu
 • Nehnuteľný majetok (samotný projekt)
 • Hnuteľný majetok (technologická časť projektu)
 • Záložné právo k pohľadávkam 
 • Záložné právo na obchodné podiely/akcie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/projektove-financovanie/financovanie-energetickych-projektov/