1. Business
 2. /
 3. Úvery a financovanie
 4. /
 5. Agrofinancovanie a štruktúrované financovanie
 6. /
 7. Financovanie projektov EÚ

Financovanie projektov EÚ

Rozvíjajte svoje podnikanie. Ponúkame vám financovanie investičných aktivít, ktoré sú podporené fondmi Európskej únie.

 Dlhoročné skúsenosti z predvstupových aj štrukturálnych fondov

Dlhoročné skúsenosti z predvstupových aj štrukturálnych fondov

 Individuálny prístup ku každému projektu v priemysle či poľnohospodárstve

Individuálny prístup ku každému projektu v priemysle či poľnohospodárstve

 Možnosť až 100 % financovania projektu

Možnosť až 100 % financovania projektu

 Zmluvy o spolupráci so všetkými dôležitými ministerstvami

Zmluvy o spolupráci so všetkými dôležitými ministerstvami

Detaily

 • individuálny prístup ku každému investičnému projektu
 • výška úveru od 100 000 EUR
 • nenávratný finančný príspevok akceptovaný ako vlastné zdroje
 • participácia až do výšky 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt s možnosťou mimoriadnej splátky úveru z nenávratného finančného prostriedku 
 • splatnosť úveru do 5, resp. 8 rokov alebo v závislosti od doby návratnosti investície
 • dlhoročné skúsenosti banky z predvstupových aj štrukturálnych fondov Európskej únie
 • posúdenie financovania projektu a čerpanie úveru pri vybraných typoch projektov už pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
 • flexibilné možnosti v oblasti zabezpečenia
 • zmluvy o spolupráci a aktívna spolupráca s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi pre príslušné operačné programy

Podmienky na získanie

K financovaniu potrebujete tieto dokumenty:

 • finančné výkazy za dve predchádzajúce ukončené účtovné obdobia
 • aktuálne finančné výkazy
 • dotazník – doplňujúce informácie k aktuálnym finančným výkazom
 • podklady týkajúce sa investičného zámeru (biznis plán, cash flow, zmluva o NFP a pod.)

Možnosti zabezpečenia:

 • primárnym zabezpečením je predmet projektu alebo iné aktíva podľa dohody
 • záložné právo k pohľadávkam
 • nehnuteľný majetok (napr. prevádzkové, výrobné a skladovacie priestory)
 • hnuteľný majetok (stroje a zariadenia, technológie)
 • banková záruka akceptovateľnej banky

Podmienky na získanie financovania projektov Európskej únie:

 • akceptovateľná finančná situácia posúdená finančnou analýzou vašej spoločnosti
 • akceptovateľné parametre investičného zámeru a dostatočný zdroj splácania úveru
 • splnenie stanovených podmienok týkajúcich sa zabezpečenia

KONTAKTUJTE NÁS 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/firmy-korporacie/uvery-financovanie/agrofinancovanie/financovanie-projektov-eu/