1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Phishingový útok

Phishingový útok

| 21.10.2022

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že sme zaznamenali nárast podvodného konania tzv. phishing.

Phishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez email alebo sms správu.

Podvodný e-mail vzbudzuje dojem, že odosielateľom je Tatra banka. Obsahuje odkaz na podvodnú stránku a pod rôznymi zámienkami požaduje od klientov zadanie osobných a identifikačných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, PID a heslo do Internet bankinguTB, číslo platobnej karty a CVV kód atď.).

Ako rozpoznáte podvodnú stránku:

  • text e-mailu je v inom než slovenskom jazyku, obsahuje gramatické chyby alebo preklepy,
  • názov podvodného webu je odlišný od oficiálneho názvu banky,
  • v adresnom poli prehliadača chýba označenie https,
  • nezobrazuje sa zelený alebo žltý zámoček,
  • stránka je graficky nedokonalá, pôsobí ako zle načítaná.

Dôležité upozornenie:

Banka nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie cez sms alebo e-mail a priložený link.

Tieto citlivé údaje nikdy nezdieľajte s treťou stranou, aj keby sa javila ako banka:

  • číslo platobnej karty, CVV kód a platnosť z platobnej karty,
  • PID klienta spolu s heslom do Internet bankingu,
  • kódy z Karty a Čítačky pre riešenia rôznych neštandardných situácií.

Na e-mail neodpovedajte ani neklikajte na jeho prílohy alebo linky.

V prípade, že sa stretnete s týmto typom podvodného konania, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese digitalnabezpecnost@tatrabanka.sk alebo neodkladne kontaktujte DIALOG Live na čísle *1100.

Ďakujeme za vašu obozretnosť.

S úctou,
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/phishingovy-utok-internet-banking/