1. Personal
 2. /
 3. Sporenie, investovanie a poistenie
 4. /
 5. Investovanie
 6. /
 7. Balanced fondTB

Balanced fondTB

Zarábajte na výnosoch z realít, získajte prístup k fondom svetových správcov a neustálemu nastaveniu na dosiahnutie výnosu.

Balanced fond investuje aj do Realitného fondu.

Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB a získava tak výnos z prenájmu lukratívnych slovenských nehnuteľností.

Prístup k fondom svetových správcov

Zarábajte na úspechu svetových firiem

Zarábajte na rastových obdobiach

Zarábajte na rastových obdobiach

Výhody

 • Výnosy z realítFond exkluzívne využíva Realitný fondTB, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku. Do Realitného fonduTB investuje 20 % vašej investície.
 • Zarábajte na úspechu svetových firiemInvestovanie do akcií prináša možnosť získať vyšší výnos. Využite ju. Približne 25 % fondu bude stále zainvestovaných v akciách.
 • Neujde vám žiadne rastové obdobieVďaka stabilnému zainvestovaniu fondu do akcií, vám neujde žiadne rastové obdobie. To pomáha najmä v časoch, keď sa striedajú horšie a lepšie správy a na trhu nie je vidieť jasný trend.

  Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde predstavuje približne 25 %, podiel alternatívnych investícií približne 20 %. Zvyšok sa investuje do dlhopisových a peňažných investícií.
Vďaka svetovým správcom dosahujeme synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií

Detaily

Balanced fond investuje do všetkých kľúčových tried aktív

Podiel peňažných investícií alebo dlhopisových investícií na majetku vo fonde môže dosiahnuť až 100 %. 

Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde bude predstavovať 25 %.

Dlhodobý podiel alternatívnych investícií vo fonde bude predstavovať 20 %.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Zameranie podielového fondu:

Fond dosahuje výnos z investovania do:

 • peňažných investícií,
 • dlhopisových investícií,
 • akciových investícií
 • alternatívnych investícií s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom,
 • z vyplatených kupónov dlhopisových investícií,
 • z pohybu cien akciových investícií, alternatívnych investícií a dlhopisových investícií,
 • z dividend akciových investícií a alternatívnych investícií

Ako investovať

Investovať do Balanced fonduTB môžete:

Jednorazová investícia je od 150 EUR, v Investičnom sporeníTB môžete sporiť akúkoľvek sumu a kedykoľvek.

Investovať do Balanced fondu môžete aj v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky

Otvorte si Investičné sporenieTB do Balanced fonduTB už dnes.

Získať cez IB Zavolajte mi

Otvoriť cez aplikáciu Zavolajte mi

--- WJdocId-35832 ---

Často kladené otázky

--- WJdocId-26080 ---
--- WJdocId-26082 ---
--- WJdocId-26086 ---
--- WJdocId-26087 ---
--- WJdocId-26088 ---
--- WJdocId-26081 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/podielove-fondy/balanced-fond/