Balanced fondTB

Zarábajte na výnosoch z realít, získajte prístup k fondom svetových správcov a neustálemu nastaveniu na dosiahnutie výnosu.

Balanced fond investuje aj do Realitného fondu.

Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB a získava tak výnos z prenájmu lukratívnych slovenských nehnuteľností.

Prístup k fondom svetových správcov

Investíciou získate prístup k fondom svetových správcov

 Nastavenie na dosiahnutie výnosu

Fond je neustále nastavený na dosiahnutie výnosu

Výhody

 • Výnosy z realítFond exkluzívne využíva Realitný fondTB, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku. Do Realitného fonduTB investuje 20 % vašej investície.
 • Svetoví správcoviaRôzni svetoví správcovia prinášajú širokú diverzifikáciu investície a synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií.

  Odborný výber správcov a fondov sa realizuje dôkladným procesom s využitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.
 • Neustále nastavenie na dosiahnutie výnosuFond bude stabilne zainvestovaný na akciovom, dlhopisovom, komoditnom trhu či trhu s realitnými investíciami. Vďaka tomu investorovi neujde žiadne obdobie výrazného rastu.

  Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde predstavuje približne 25 %, podiel alternatívnych investícií približne 20 %. Zvyšok sa investuje do dlhopisových a peňažných investícií.
Vďaka svetovým správcom dosahujeme synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií

Detaily

Balanced fond investuje do všetkých kľúčových tried aktív

Podiel peňažných investícií alebo dlhopisových investícií na majetku vo fonde môže dosiahnuť až 100 %. 

Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde bude predstavovať 25 %.

Dlhodobý podiel alternatívnych investícií vo fonde bude predstavovať 20 %.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Zameranie podielového fondu:

Fond dosahuje výnos z investovania do:

 • peňažných investícií,
 • dlhopisových investícií,
 • akciových investícií
 • alternatívnych investícií s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom,
 • z vyplatených kupónov dlhopisových investícií,
 • z pohybu cien akciových investícií, alternatívnych investícií a dlhopisových investícií,
 • z dividend akciových investícií a alternatívnych investícií

Ako investovať

Investovať do Balanced  fonduTB môžete:

 • elektronicky v záložke Podielové fondy cez svoj Internet bankingTB
 • v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky
 • minimálna suma jednorazovej investície je 150 EUR, pri produkte SporenieTB môže byť mesačná platba v akejkoľvek výške
--- WJdocId-35832 ---

Investovať do Balanced fondu môžete aj v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky

Často kladené otázky

--- WJdocId-26080 ---
--- WJdocId-26082 ---
--- WJdocId-26086 ---
--- WJdocId-26087 ---
--- WJdocId-26088 ---
--- WJdocId-26081 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/podielove-fondy/balanced-fond/