Balanced fondTB

Investujte na svetovej úrovni a získajte prístup k fondom svetových správcov, neustále nastavenie na dosiahnutie výnosu a širokú diverzifikáciu aktív.

Prístup k fondom svetových správcov

Investíciou získate prístup k fondom svetových správcov

 Nastavenie na dosiahnutie výnosu

Fond je neustále nastavený na dosiahnutie výnosu

 Diverzifikácia do kľúčových tried aktív

Diverzifikácia do všetkých kľúčových tried aktív

Výhody

 • Svetoví správcoviaRôzni svetoví správcovia prinášajú širokú diverzifikáciu investície a synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií.

  Odborný výber správcov a fondov sa realizuje dôkladným procesom s využitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.
 • Neustále nastavenie na dosiahnutie výnosuFond bude stabilne zainvestovaný na akciovom, dlhopisovom, komoditnom trhu či trhu s realitnými investíciami. Vďaka tomu investorovi neujde žiadne obdobie výrazného rastu.

  Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde predstavuje približne 20 %, podiel alternatívnych investícií približne 15 %. Zvyšok sa investuje do dlhopisových a peňažných investícií.
 • Široká diverzifikácia aktívInvestovanie do viacerých tried aktív je kľúčový nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia.
Vďaka svetovým správcom dosahujeme synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií

Detaily

Balanced fond investuje do všetkých kľúčových tried aktív

Podiel peňažných investícií alebo dlhopisových investícií na majetku vo fonde môže dosiahnuť až 100 %. 

Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde bude predstavovať 20 %.

Dlhodobý podiel alternatívnych investícií vo fonde bude predstavovať 15 %.

Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Zameranie podielového fondu:

Fond dosahuje výnos z investovania do:

 • peňažných investícií,
 • dlhopisových investícií,
 • akciových investícií
 • alternatívnych investícií s cieľom dosahovať výnos z finančných nástrojov s úrokovým výnosom,
 • z vyplatených kupónov dlhopisových investícií,
 • z pohybu cien akciových investícií, alternatívnych investícií a dlhopisových investícií,
 • z dividend akciových investícií a alternatívnych investícií

Ako investovať

Investovať do Balanced  fonduTB môžete:

 • elektronicky v záložke Fondy TAM cez svoj Internet bankingTB
 • v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky
 • minimálna suma jednorazovej investície je 150 EUR, pri produkte SporenieTB môže byť mesačná platba v akejkoľvek výške

Investovať do Balanced fondu môžete aj v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/podielove-fondy/balanced-fond/