Zvýhodnená ponuka produktov

Balanced fondTB Termínovaný vkladTB so zvýhodneným úročením.

Balanced fondTB exkluzívne využíva Realitný fondTB a získava tak výnos z prenájmu lukratívnych slovenských nehnuteľností

Balanced fondTB exkluzívne využíva Realitný fondTB a získava tak výnos z prenájmu lukratívnych slovenských nehnuteľností.

Investíciou získate prístup k fondom svetových správcov

Investíciou získate prístup k fondom svetových správcov

Zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov s garantovanou úrokovou sadzbou

Zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov s garantovanou úrokovou sadzbou na Termínovaný vkladeTB

Termínovaný vkladTB chránený zákonom o ochrane vkladov

Termínovaný vkladTB chránený zákonom o ochrane vkladov

Výhody

Prinášame vám možnosť zvýhodneného úročenia finančných prostriedkov. Ak investujete do Balanced fonduTB a zároveň si zriadite nový 12-mesačný Termínovaný vkladTB, môžete na ňom získať o 2 % p. a. vyšší úrok. Stačí vložiť minimálne 1 000 EUR na Termínovaný vkladTB a investovať trojnásobnú sumu do Balanced fonduTB.* 

Podmienky získania zvýhodnenej úrokovej sadzby + 2 % p. a.

Prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky Tatra banky si otvoríte:

  • nový Termínovaný vkladTB s viazanosťou 12 mesiacov
  • zadáte jednorazovú investíciu do Balanced fonduTB
  • minimálny objem investície je 4 000 EUR v pomere 1:3 Termínovaný vkladTB vs Balanced fondTB (t. j. min. 1 000 EUR jednorazový vklad na Termínovaný vkladTB a min. 3 000 EUR  jednorazová investícia do Balanced fonduTB)
  • suma investovaná do Balanced fonduTB musí byť vždy minimálne vo výške trojnásobku vkladu na Termínovaný vkladTB
  • platnosť ponuky je v období od 1.10.2019 do 30.11.2019

*Presné znenie podmienok vzniku nároku na priznanie bonusovej úrokovej sadzby pre klientov Tatra banky je zverejnené vo verejnom prísľube, ktorý Tatra banka zverejňuje v obchodných priestoroch banky.

Balanced fondTB

Inteligentné zhodnotenie investícií

Výnosy z realít

Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku. Do Realitného fonduTB investuje 20 % vašej investície.

Svetoví správcovia

Rôzni svetoví správcovia prinášajú širokú diverzifikáciu investície a synergiu viacerých štýlov správy a riadenia portfólií.

Odborný výber správcov a fondov sa realizuje dôkladným procesom s využitím kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.

Neustále nastavenie na dosiahnutie výnosu

Fond bude stabilne zainvestovaný na akciovom, dlhopisovom, komoditnom trhu či trhu s realitnými investíciami. Vďaka tomu investorovi neujde žiadne obdobie výrazného rastu.

Dlhodobý podiel akciových investícií vo fonde predstavuje približne 25 %, podiel alternatívnych investícií približne 20 %. Zvyšok sa investuje do dlhopisových a peňažných investícií.

Termínovaný vkladTB

  • Zhodnocovanie finančných prostriedkov s istotou
  • Ponúka garantovanú úrokovú sadzbu počas obdobia viazanosti vkladu.
  • Vaše finančné prostriedky sú chránené Fondom ochrany vkladov v zmysle zákona.
  • Bez poplatkov za zriadenie aj vedenie vkladu.
  • Možnosť definovať disponentov, ktorí budú mať prístup k vášmu vkladu.

 

The best term deposit from Tatra banka
--- WJdocId-35832 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/zvyhodnena-ponuka-produktov/