Pripravované zlúčenie podielových fondov

Michal Gálik | produktový manažér Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, produktový manažér Tatra Asset Management | 17.07.2020 | 2 minúty čítania

Pripravované zlúčenie podielových fondov

Oznamujeme, že 21. 08. 2020 zlúčime Dynamic Alpha fondTB do Dynamic Balanced fonduTB

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ku dňu 21. augusta 2020 v súlade s právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zlúčime:

Dynamic Alpha fondTB (ďalej len "zlučovaný fond")

do

Dynamic Balanced fondTB.

Pre podielnikov zlučovaného fondu to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zlučovaného fondu vymenené za podielové listy Dynamic Balanced fondTB.

Pripravované zlúčenie si nevyžaduje od klientov zlučovaného fondu žiadne kroky. Po zlúčení budú investície, resp. pravidelné sporenia pokračovať v Dynamic Balanced fondTB.

Dôvod plánovaného zlúčenia podielových fondov je zefektívnenie správy týchto podielových fondov a očakávané zníženie nákladov z dôvodu úspor z rozsahu.

Dynamic Balanced fondTB je riešenie, ktoré vám prináša možnosť:

  • Zarábať na výnosoch slovenských realít
    Fond exkluzívne využíva Realitný fondTB, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku. Do Realitného fondTB investuje 20 % Vašej investície.
  • Zarábať na úspechu svetových firiem
    Investovanie do akcií prináša možnosť získať vyšší výnos. Približne 40 % fondu je stále zainvestovaných v akciách.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti rozhodlo o:

  • pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaného fondu s účinnosťou odo dňa 20. augusta 2020 do zlúčenia s Dynamic Balanced fondTB dňa 21. augusta 2020 (posledným dňom na vystúpenie zo zlučovaného fondu je 19.8.2020). Zlučovaný fond zanikne zlúčením v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č. sp.: NBS1-000-050-355 č. z.: 100-000-236-869, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. júna 2020. Plánované pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaného fondu sa uskutoční s cieľom umožniť efektívne vykonanie zlúčenia.
  • zmene štatútu podielového fondu Dynamic Balanced fondTB z dôvodu zlúčenia so zlučovaným fondom s platnosťou zmien od 7. augusta 2020 a účinnosťou od 21. augusta 2020.

Viac informácii nájdete v predmetnom znení štatútu.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.

Blogy
Úroky na nule. Čo na to úspory?

Úroky na nule. Čo na to úspory?

Prečo sú v krajine s jednou z najvyšších inflácií v Európe najdôležitejšie nulové úroky na sporiacich účtoch?

Blogy
Veľký prieskum finančnej situácie

Veľký prieskum finančnej situácie

„Mám sa lepšie“ hovorí každý tretí Slovák

Novinky
Plánované zlúčenie podielových fondov

Plánované zlúčenie podielových fondov

21. augusta 2020 plánujeme zlúčiť Dynamic Alpha fondTB do Dynamic Balanced fonduTB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/planovane-zlucenie-podielovych-fondov/