1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Pripravovaná premena podielového fondu

Pripravovaná premena podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 13.06.2022 | 2 minúty čítania

Pripravovaná premena podielového fondu

Oznamujeme, že 1. 8. 2022 meníme investičnú stratégiu Amerického akciového fonduTB

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ku dňu 1. augusta 2022 sa zmení investičná stratégia Amerického akciového fonduTB.

Klienti investujúci do Amerického akciového fonduTB sa budú môcť aj naďalej podieľať na úspechoch podnikania amerických spoločností.

Novinkou bude zameranie na americké spoločnosti podnikajúce v súlade s environmentálnymi, sociálnymi alebo etickými kritériami udržateľnosti.

  • Klienti budú investovať do akcií amerických spoločností, ktoré podnikajú v súlade s environmentálnymi, sociálnymi alebo etickými kritériami udržateľnosti.
  • Klienti nebudú investovať do sektorov, ako je americký zbrojný priemysel alebo genetické inžinierstvo plodín, ani do akcií spoločností, ktoré porušujú pracovné a ľudské práva a podobne.

Zo strany klienta nie sú v tejto súvislosti potrebné žiadne kroky.

Ako sa táto zmena udeje?

Americký akciový fondTB  sa v súlade s právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na premenu Amerického akciového fonduTB na zberný fond 1. augusta 2022 zmení na tzv. zberný fond, ktorý bude investovať minimálne 85 % majetku do hlavného fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien, ktorý investuje do akcií spoločensky zodpovedných amerických spoločností. 

Klienti Amerického akciového fonduTB budú o zmene informovaní od 20. júna 2022 listom.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 13. júna 2022 na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska rozhodlo o zmene štatútu Amerického akciového fonduTB s platnosťou od 13. júna 2022 a účinnosťou od 1. augusta 2022.

Zároveň predstavenstvo správcovskej spoločnosti s účinnosťou od 1. augusta 2022 schválilo zmeny predajného prospektu a kľúčových informácii pre investorov Amerického akciového fonduTB.

Dokumenty Amerického akciového fonduTB účinné od 1. augusta 2022:

 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/pripravovana-premena-podieloveho-fondu/