1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Pripravované zlúčenie fondov

Pripravované zlúčenie fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 03.05.2023 | 1 minúta čítania

Pripravované zlúčenie fondov

K 15. júnu 2023 zlúčime vybrané podielové fondy.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2023 rozhodlo, že ku dňu 15. jún 2023 v súlade s právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zlúčime:

TAM-Raiffeisen Eastern Europe BondsTB a TAM-Raiffeisen European High Yield FundTB 
(ďalej len "zlučované fondy")

do

TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

Pre podielnikov zlučovaných fondov to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zlučovaných fondov vymenené za podielové listy TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

Podielnici uvedených podielových fondov budú o pripravovanom zlúčení informovaní.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 8. februára 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/pripravovane-zlucenie-fondov-1/