1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Pripravované zlúčenie fondov

Pripravované zlúčenie fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 03.05.2023 | 1 minúta čítania

Pripravované zlúčenie fondov

K 15. júnu 2023 zlúčime vybrané podielové fondy.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 2. mája 2023 rozhodlo, že ku dňu 15. jún 2023 v súlade s právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zlúčime:

TAM-Raiffeisen Eastern Europe BondsTB a TAM-Raiffeisen European High Yield FundTB 
(ďalej len "zlučované fondy")

do

TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

Pre podielnikov zlučovaných fondov to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zlučovaných fondov vymenené za podielové listy TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

Podielnici uvedených podielových fondov budú o pripravovanom zlúčení informovaní.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 9. novembra 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/pripravovane-zlucenie-fondov-1/