Pripravované zlúčenie fondov

Michal Gálik | produktový manažér Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, produktový manažér Tatra Asset Management | 17.12.2020 | 2 minúty čítania

Pripravované zlúčenie fondov

Oznamujeme, že 12. 3. 2021 zlúčime Európsky akciový fondTB a New MarketsTB do Globálneho akciového fonduTB

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ku dňu 12. marca 2021 v súlade s právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie podielových fondov zlúčime:

Európsky akciový fondTB a New MarketsTB (ďalej len "zlučované fondy")

do

Globálneho akciového fonduTB.

Pre podielnikov zlučovaných fondov to znamená, že k termínu zlúčenia budú všetky ich podielové listy zlučovaných fondov vymenené za podielové listy Globálneho akciového fonduTB.

Pripravované zlúčenie si nevyžaduje od klientov zlučovaných fondov žiadne kroky. Po zlúčení budú investície, resp. pravidelné sporenia pokračovať v Globálnom akciovom fondeTB.

Dôvod plánovaného zlúčenia podielových fondov je zefektívnenie správy týchto podielových fondov a očakávané zníženie nákladov z dôvodu úspor z rozsahu.

Globálny akciový fondTB je riešenie, ktoré vám prináša možnosť:

  • dosahovať výnos z akcií firiem z celého sveta,
  • investovať pri nižších nákladoch a s potenciálom vyššieho výnosu. Investície do akcií sa realizujú prostredníctvom nízkonákladových ETF fondov. Vďaka tomu fond získava vyšší výnosový potenciál s nižšími nákladmi.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti rozhodlo o:

  • pozastavení vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaného fondu s účinnosťou odo dňa 11. marca 2021 do zlúčenia s Globálnym akciovým fondomTB dňa 12. marca 2021 (posledným dňom na vystúpenie zo zlučovaného fondu je 10.3.2021). Zlučovaný fond zanikne zlúčením v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č. sp.: NBS1-000-055-093 č.z.: 100-000-259-791, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. novembra 2020. Plánované pozastavenie vydávania a vyplácania podielových listov zlučovaného fondu sa uskutoční s cieľom umožniť efektívne vykonanie zlúčenia.
  • zmene štatútu podielového fondu Globálny akciový fondTB z dôvodu zlúčenia so zlučovanými fondami s platnosťou zmien od 26. februára 2021 a účinnosťou od 12. marca 2021.

Viac informácii nájdete v predmetnom znení štatútu.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.

Novinky
Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Poznáme víťazov súťaže

Novinky
Oznámenie o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

Oznámenie o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

12. marca 2021 sme zlúčili Európsky akciový fondTB a NewMarketsTB do Globálneho akciového fonduTB

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 12. marca 2021

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/pripravovane-zlucenie-fondov/