1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 09.03.2021 | 1 minúta čítania

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Nové dokumenty budú účinné od 10. marca 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. marca 2021 s účinnosťou od 10. marca 2021 schválilo zmenu predajných prospektovkľúčových informácií pre investorov všetkých fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien dokumentov podielových fondov je zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Nové znenia kľúčových informácií pre investorov

Nové znenia predajných prospektov

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. v slovenskom jazyku.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

K 1. marcu 2023 nadobúdajú účinnosť nové obchodné podmienky TAM.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Novinky
Zmena štatútu <strong>Dlhopisového</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-2021/