1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 09.03.2021 | 1 minúta čítania

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Nové dokumenty budú účinné od 10. marca 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. marca 2021 s účinnosťou od 10. marca 2021 schválilo zmenu predajných prospektovkľúčových informácií pre investorov všetkých fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien dokumentov podielových fondov je zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Nové znenia kľúčových informácií pre investorov

Nové znenia predajných prospektov

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. v slovenskom jazyku.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-2021/