Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Michal Gálik | produktový manažér Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, produktový manažér Tatra Asset Management | 09.03.2021 | 1 minúta čítania

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Nové dokumenty budú účinné od 10. marca 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. marca 2021 s účinnosťou od 10. marca 2021 schválilo zmenu predajných prospektovkľúčových informácií pre investorov všetkých fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien dokumentov podielových fondov je zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

Nové znenia kľúčových informácií pre investorov

Nové znenia predajných prospektov

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.

Novinky
Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Poznáme víťazov súťaže

Novinky
Oznámenie o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

Oznámenie o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

12. marca 2021 sme zlúčili Európsky akciový fondTB a NewMarketsTB do Globálneho akciového fonduTB

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 12. marca 2021

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-2021/