1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 14.02.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 14. februára 2023 s účinnosťou od 15. februára 2023 schválilo zmenu predajných prospektov, dokumentov s kľúčovými informáciami a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov, dokumentov s kľúčovými informáciami a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov je pravidelná výročná aktualizácia údajov o výkonnosti a vývoji hodnoty majetku v spravovaných podielových fondoch, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Nové znenia predajných prospektov:  

Predajný prospekt Americký akciový fond PDF, 805 KB
Predajný prospekt Balanced fond PDF, 466 KB
Predajný prospekt Wealth Growth Balanced Model Fund PDF, 715 KB
Predajný prospekt Wealth Growth Conservative Model Fund PDF, 718 KB
Predajný prospekt Dynamic Balanced fond PDF, 468 KB
Predajný prospekt Dynamický dlhopisový fond PDF, 441 KB
Predajný prospekt Wealth Growth Dynamic Model Fund PDF, 722 KB
Predajný prospekt Dlhopisový fond PDF, 453 KB
Predajný prospekt Globálny akciový fond PDF, 419 KB
Predajný prospekt Konzervatívny PLUS fond PDF, 439 KB
Predajný prospekt MA Fund PDF, 440 KB
Predajný prospekt Fond pre modrú planétu dynamický PDF, 784 KB
Predajný prospekt Fond pre modrú planétu konzervatívny PDF, 787 KB
Predajný prospekt Fond pre modrú planétu vyvážený PDF, 765 KB
Predajný prospekt Private Growth 1 PDF, 430 KB
Predajný prospekt Private Growth 2 PDF, 432 KB
Predajný prospekt Private Growth PDF, 431 KB
Predajný prospekt Premium Harmonic PDF, 436 KB
Predajny prospekt Premium Strategic PDF, 437 KB
Predajný prospekt Q Fund PDF, 449 KB
Predajný prospekt TAM-Raiffeisen Eastern Europe Bonds PDF, 438 KB
Predajný prospekt Realitný fond PDF, 480 KB
Predajný prospekt TAM-Raiffeisen European High Yield PDF, 396 KB
Predajný prospekt TAM-Raiffeisen Emerging Markets Bonds PDF, 437 KB
Predajný prospekt Smart fond PDF, 448 KB

Nové znenie dokumentov s kľúčovými informáciami 

Nové znenie kľúčových informácií pre investorov

KII MA Fund PDF, 222 KB
KII Q Fund PDF, 203 KB

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-podielovych-fondov-3/