Zmena dokumentov podielových fondov

Dominik Kozmáli | produktový manažér Tatra Asset Management Autor: Dominik Kozmáli, produktový manažér Tatra Asset Management | 16.02.2021 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 16. februára 2021 s účinnosťou od 17. februára 2021 schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov všetkých fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov podielových fondov je pravidelná výročná aktualizácia údajov o výkonnosti a vývoji hodnoty majetku v spravovaných podielových fondoch, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Dôvodom zmien kľúčových informácií pre investorov podielových fondov je pravidelná výročná aktualizácia údajov o výkonnosti, ako aj aktualizácia iných informácií.

Nové znenia všetkých dokumentov nájdete v predajných prospektochkľúčových informáciach pre investorov.

 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.

Investičný filter
Investičný filter – 2. diel

Investičný filter – 2. diel

Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

Investičný filter
Investičný filter – 3. diel

Investičný filter – 3. diel

Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

Investičný filter
Investičný filter – 4. diel

Investičný filter – 4. diel

Pozrite si náš pravidelný rýchly prehľad noviniek zo sveta investičných trhov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-podielovych-fondov/