1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 06.07.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 3. júla 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou  a účinnosťou od 7. júla 2023.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 7. júla 2023 schválilo zmenu predajného prospektu uvedeného podielového fondu. 

V štatúte Realitného fonduTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu úpravy bodov opisujúcich odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu. K úprave dochádza z dôvodu zosúladenia z európskou legislatívou. Ďalej dochádza k zmene definície Podkladové fondy z dôvodu zámeru správcovskej spoločnosti umožniť investovať väčší podiel majetku fondu do podkladových fondov a taktiež sa aktualizujú iné údaje a informácie.

Dôvodom zmeny predajného prospektu Realitného fonduTB je najmä úprava bodu opisujúceho odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a doplnenie informácie o referenčnom výnose, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. júla 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 29. júna 2023

Novinky
Oznam o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

Oznam o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

15. júna 2023 sme zlúčili podielové fondy

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-realitneho-fondu-tb-1/