1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov

Zmena dokumentov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 06.07.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 3. júla 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou  a účinnosťou od 7. júla 2023.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 7. júla 2023 schválilo zmenu predajného prospektu uvedeného podielového fondu. 

V štatúte Realitného fonduTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu úpravy bodov opisujúcich odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu. K úprave dochádza z dôvodu zosúladenia z európskou legislatívou. Ďalej dochádza k zmene definície Podkladové fondy z dôvodu zámeru správcovskej spoločnosti umožniť investovať väčší podiel majetku fondu do podkladových fondov a taktiež sa aktualizujú iné údaje a informácie.

Dôvodom zmeny predajného prospektu Realitného fonduTB je najmä úprava bodu opisujúceho odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a doplnenie informácie o referenčnom výnose, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. júla 2024

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-realitneho-fondu-tb-1/