1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 30.11.2021 | 1 minúta čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 1. decembra 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 30. novembra 2021 s účinnosťou od 1. decembra 2021 schválilo zmenu predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov Premium StrategicTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov fondu je úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu a aktualizácia iných údajov a informácií.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu-2/