1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 07.02.2023 | 1 minúta čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 8. februára 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 7. februára 2023 s účinnosťou od 8. februára 2023 schválilo zmenu predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami podielového fondu TAM-Raiffeisen ConservativeTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov fondu je zmena výšky výstupného poplatku, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií. 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu-3/