1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 03.10.2023 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 3. októbra 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu, schválilo zmenu štatútu TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB s účinnosťou od 18. októbra 2023.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti zároveň s účinnosťou od 18. októbra 2023 schválilo zmenu predajného prospektu a dokumentu s kľúčovými informáciami uvedeného podielového fondu. 

V štatúte TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB nastávajú zmeny najmä z dôvodu pripravovanej zmeny názvu a investičnej politiky hlavného fondu k 18. októbru 2023 a ukončenia vyplácania výnosov z majetku vo fonde podielnikom ako dividendy. 

V predajnom prospekte a dokumente s kľúčovými informáciami TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB nastávajú zmeny z dôvodu zmeny štatútu podielového fondu ako aj z dôvodu aktualizácie iných údajov a informácií.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Nové znenie dokumentu s kľúčovými informáciami: 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu-6/