1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 11.03.2021 | 1 minúta čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 12. marca 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. marca 2021 s účinnosťou od 12. marca 2021 schválilo zmenu predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov Globálneho akciového fonduTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov fondu je zapracovanie úprav vyplývajúcich zo zmeny štatútu fondu, na ktorú udelila predchádzajúci súhlas NBS v súvislosti s pripravovaným zlúčením fondu Európsky akciový fondTBNew MarkestTB do Globálneho  akciového fonduTB, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov vybraných podielových fondov

Novinky
Pripravovaná premena podielového fondu

Pripravovaná premena podielového fondu

Oznamujeme, že 1. 8. 2022 meníme investičnú stratégiu Amerického akciového fonduTB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu/