Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | produktový manažér Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, produktový manažér Tatra Asset Management | 11.03.2021 | 1 minúta čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 12. marca 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. marca 2021 s účinnosťou od 12. marca 2021 schválilo zmenu predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov Globálneho akciového fonduTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov fondu je zapracovanie úprav vyplývajúcich zo zmeny štatútu fondu, na ktorú udelila predchádzajúci súhlas NBS v súvislosti s pripravovaným zlúčením fondu Európsky akciový fondTBNew MarkestTB do Globálneho  akciového fonduTB, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.

Novinky
Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Poznáme víťazov súťaže

Novinky
Oznámenie o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

Oznámenie o uskutočnení zlúčenia podielových fondov

12. marca 2021 sme zlúčili Európsky akciový fondTB a NewMarketsTB do Globálneho akciového fonduTB

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu/