1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 11.03.2021 | 1 minúta čítania

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 12. marca 2021

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. marca 2021 s účinnosťou od 12. marca 2021 schválilo zmenu predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov Globálneho akciového fonduTB.

Dôvodom zmeny predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov fondu je zapracovanie úprav vyplývajúcich zo zmeny štatútu fondu, na ktorú udelila predchádzajúci súhlas NBS v súvislosti s pripravovaným zlúčením fondu Európsky akciový fondTBNew MarkestTB do Globálneho  akciového fonduTB, ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 4. decembra 2023

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 9. novembra 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybraneho-podieloveho-fondu/