1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 14.07.2021 | 1 minúta čítania

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu dokumentov vybraných fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 29. júna 2021 s platnosťou od 14. júla 2021 a účinnosťou od 2. augusta 2021 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu hlavných fondov schválilo zmenu hlavných fondov a zmenu štatútov podielových fondov TAM-Raiffeisen Sicherheit (TAM-RSF), TAM-Raiffeisen Ertrag (TAM-RER) a TAM-Raiffeisen Wachstum (TAM-RWF). Zároveň predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov  a kľúčových informácií pre investorov uvedených fondov.

V štatútoch uvedených podielových fondov nastávajú zmeny z dôvodu zmeny ich hlavných fondov. V prípade TAM-RSF ide o zmenu hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Sicherheit na hlavný fond s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide, v prípade TAM-RER ide o zmenu hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Ertrag na hlavný fond s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix a v prípade TAM-RWF ide o zmenu hlavného fondu s názvom Raiffeisenfonds-Wachstum na hlavný fond s názvom Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum.

Zároveň sa mení názov TAM-RSF na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f., názov TAM-RER na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu vyvážený o.p.f. a názov TAM-RWF na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu dynamický o.p.f.

Nové znenia predajných prospektov uvedených podielových fondov vrátane štatútov

Nové znenia kľúčových informácií pre investorov uvedených podielových fondov

 

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 8. februára 2023

Novinky
Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

K 1. marcu 2023 nadobúdajú účinnosť nové obchodné podmienky TAM.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybranych-podielovych-fondov-1/