1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 16.03.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. apríla 2022

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 15. marca 2022 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu podielového fondu Wealth Growth Conservative Model FundTB,  Wealth Growth Balanced Model FundTBWealth Growth Dynamic Model FundTB, s platnosťou od 16. marca 2022 a účinnosťou od 1. apríla 2022.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí zároveň s účinnosťou od 1. apríla 2022 schválilo zmenu predajného prospektu a kľúčových informácií pre investorov uvedených troch podielových fondov.

Dôvodom zmeny dokumentov uvedených podielových fondov je najmä úprava ich investičnej stratégie, ktorá bude presadzovať okrem finančných charakteristík aj environmentálne a sociálne charakteristiky investícií.

Nové znenie predajného prospektu vrátane štatútu

Nové znenie kľúčových informácií pre investorov

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. júla 2024

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybranych-podielovych-fondov-3/