1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 23.03.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. apríla 2022

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 22. marca 2022 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu podielového fondu Dlhopisový fondTB, Dynamický dlhopisový fondTB, Smart fondTB, Private GrowthTB, Private GrowthTB 1, Private GrowthTB 2, Balanced fondTBDynamicBalanced fondTB, Premium HarmonicTB, Premium StrategicTB, Konzervatívny PLUS fondTB, MA FundTB, Q FundTB, Americký akciový fondTBGlobálny akciový fondTB s platnosťou od 23. marca 2022 a účinnosťou od 1. apríla 2022.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti na svojom zasadnutí zároveň s účinnosťou od 1. apríla 2022 schválilo zmenu predajných prospektov uvedených podielových fondov. 

V štatútoch uvedených podielových fondov nastávajú zmeny najmä z dôvodu úpravy bodov opisujúcich odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a spôsob jej výpočtu. K úprave dochádza z dôvodu zosúladenia z európskou legislatívou.

V predajných prospektoch uvedených podielových fondov nastávajú zmeny z dôvodu úpravy bodu opisujúceho odplatu správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu a doplnenia informácie o referenčnom výnose.

Nové znenie predajného prospektu vrátane štatútu

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Pripravované zlúčenie fondov

Pripravované zlúčenie fondov

K 15. júnu 2023 zlúčime vybrané podielové fondy.

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybranych-podielovych-fondov-5/