1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 21.12.2022 | 1 min. čítania

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 20. decembra 2022 s platnosťou od 21. decembra 2022 a účinnosťou od 1. januára 2023 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútov schválilo zmenu štatútov podielových fondov Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu konzervatívny o.p.f. (TAM-MPK), Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu vyvážený o.p.f. (TAM-MPV), Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., fond pre modrú planétu dynamický o.p.f. (TAM-MPD).

V štatútoch TAM-MPK, TAM-MPV a TAM-MPD nastávajú zmeny najmä v súvislosti s odplatou za správu a doplnením nového druhu nákladov podielového fondu súvisiaceho s dátami o rizikách udržateľnosti a výpočtom rizika udržateľnosti.

Zároveň predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov TAM-MPK, TAM-MPV, TAM-MPD ako aj predajných prospektov podielových fondov Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., americký akciový o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Conservative Model Fund o.p.f., Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Balanced Model Fund o.p.f. a Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Wealth Growth Dynamic Model Fund o.p.f.

V predajných prospektoch uvedených fondov nastávajú aj zmeny vyplývajúce z regulatórnych  technických štandardov k SFDR ako aj z dôvodu aktualizácie iných údajov a informácií.

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo nové dokumenty s kľúčovými informáciami podielových fondov, ktoré od 1. januára 2023 nahrádzajú kľúčové informácie pre investorov týchto podielových fondov. Dôvodom nahradenia kľúčových informácií pre investorov podielových fondov je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1286/2014 (tzv. PRIIPs). Dokumenty s kľúčovými informáciami nájdete od 1. januára 2023 na stránkach jednotlivých podielových fondov.

 Nové znenia predajných prospektov uvedených podielových fondov vrátane štatútov

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. júla 2024

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-vybranych-podielovych-fondov-9/