1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 08.06.2023 | 1 minúta čítania

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Nové predajné prospekty účinné od 9. júna 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 7. júna 2023 s účinnosťou od 9. júna 2023 schválilo zmenu predajného prospektu podielového fondu TAM-Raiffeisen Eastern Europe BondsTB a podielového fondu TAM-Raiffeisen European High Yield FundTB.

Dôvodom zmeny predajných prospektov uvedených podielových fondov je zmena výšky odplaty za správu fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára v súvislosti s pripravovaným zlúčením fondov k 15. júnu 2023 do podielového fondu TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

Novinky
Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. júla 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 29. júna 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-predajnych-prospektov-vybranych-podielovych-fondov/