1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 08.06.2023 | 1 minúta čítania

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Nové predajné prospekty účinné od 9. júna 2023

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 7. júna 2023 s účinnosťou od 9. júna 2023 schválilo zmenu predajného prospektu podielového fondu TAM-Raiffeisen Eastern Europe BondsTB a podielového fondu TAM-Raiffeisen European High Yield FundTB.

Dôvodom zmeny predajných prospektov uvedených podielových fondov je zmena výšky odplaty za správu fondu a odplaty za výkon činnosti depozitára v súvislosti s pripravovaným zlúčením fondov k 15. júnu 2023 do podielového fondu TAM-Raiffeisen Emerging Markets BondsTB.

 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.  

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Mimoriadna ponuka - investujte bez vstupných a výstupných poplatkov

Nové dokumenty fondov budú účinné od 1. júla 2024

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-predajnych-prospektov-vybranych-podielovych-fondov/