1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena štatútu

Zmena štatútu

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 10.12.2021 | 1 minúta čítania

Zmena štatútu

Zmena štatútu Realitného fonduTB

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. decembra 2021 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou od 10. decembra 2021 a účinnosťou od 13. decembra 2021.

Dôvodom zmeny štatútu Realitného fonduTB je zosúladenie so zmenou Zákona o kolektívnom investovaní účinnou od 2.8.2021, ktorou sa rozšírila definícia realitných spoločností aj o iné právne formy.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-statutu-realitneho-fondu-tb/