1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena štatútu Realitného fonduTB

Zmena štatútu Realitného fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 10.12.2021 | 1 minúta čítania

Zmena štatútu <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Realitného fonduTB

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. decembra 2021 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou od 10. decembra 2021 a účinnosťou od 13. decembra 2021.

Dôvodom zmeny štatútu Realitného fonduTB je zosúladenie so zmenou Zákona o kolektívnom investovaní účinnou od 2.8.2021, ktorou sa rozšírila definícia realitných spoločností aj o iné právne formy.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Pripravované zlúčenie fondov

Pripravované zlúčenie fondov

K 15. júnu 2023 zlúčime vybrané podielové fondy.

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-statutu-realitneho-fondu-tb/