1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena štatútu Realitného fonduTB

Zmena štatútu Realitného fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 10.12.2021 | 1 minúta čítania

Zmena štatútu <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Realitného fonduTB

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 9. decembra 2021 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Realitného fonduTB s platnosťou od 10. decembra 2021 a účinnosťou od 13. decembra 2021.

Dôvodom zmeny štatútu Realitného fonduTB je zosúladenie so zmenou Zákona o kolektívnom investovaní účinnou od 2.8.2021, ktorou sa rozšírila definícia realitných spoločností aj o iné právne formy.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Vyhodnotenie súťaže: Sporte investične

Poznáme víťazov súťaže

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 1. decembra 2021

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-statutu-realitneho-fondu-tb/