1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 30.11.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena štatútu <strong>Dlhopisového</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 29. novembra 2022 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Dlhopisového fonduTB s platnosťou od 30. novembra 2022 a účinnosťou od 14. decembra 2022.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Pripravované zlúčenie fondov

Pripravované zlúčenie fondov

K 15. júnu 2023 zlúčime vybrané podielové fondy.

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 22. marca 2023

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/zmena-statutu-dlhopisoveho-fondu-tb/