1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 30.11.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena štatútu <strong>Dlhopisového</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 29. novembra 2022 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Dlhopisového fonduTB s platnosťou od 30. novembra 2022 a účinnosťou od 14. decembra 2022.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

K 1. marcu 2023 nadobúdajú účinnosť nové obchodné podmienky TAM.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/zmena-statutu-dlhopisoveho-fondu-tb/