1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 30.11.2022 | 30 sekúnd čítania

Zmena štatútu <strong>Dlhopisového</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 29. novembra 2022 na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zmenu štatútu schválilo zmenu štatútu Dlhopisového fonduTB s platnosťou od 30. novembra 2022 a účinnosťou od 14. decembra 2022.

Nové znenie štatútu je súčasťou predajného prospektu:

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 9. novembra 2023

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023

Novinky
Zmena dokumentov <strong>Realitného</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena dokumentov Realitného fonduTB

Nové dokumenty Realitného fondu budú účinné od 7. júla 2023

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/zmena-statutu-dlhopisoveho-fondu-tb/