1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Raiffeisen Emerging Markets BondsTB

Raiffeisen Emerging
Markets
BondsTB

Tento fond je určený pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky. Bližšie informácie o ňom získate u svojho privátneho bankára.

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Raiffeisen Emerging Markets BondsTB - % 0 %

 Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 5.5.2014 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Mesačný reportIkona investičného reportu

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde
Prínosy investície do fondu                                                                                                               Riziká investície do fondu  
Atraktívne výnosy: Zvyčajne je výnosnosť dlhopisov vydaných rozvojovou krajinou vyššia ako výnosnosť dlhopisu emitenta z vyspelej krajiny.

 

Hodnota investície môže poklesnúť:

Vývoj hodnoty investície závisí od vývoja kapitálových trhov. Môžu sa vyskytnúť aj negatívne obdobia. V dôsledku absencie kapitálovej garancie je možný pokles cien akcií a hodnoty investície (trhové riziko).

Diverzifikácia: Dobrý pomer rizika a výnosu vďaka širokej diverzifikácii aktív fondu z hľadiska emitentov, krajín a sektorov. Zvýšenie výnosov môže mať za následok dočasné poklesy cien (úrokové riziko).
Rozvíjajúce sa trhy: Investície na rozvíjajúcich sa trhoch ponúkajú dobré možnosti výnosov. Pomerne vysoké ekonomické a/alebo politické riziká v niektorých krajinách, najmä v rozvíjajúcich sa trhoch (riziko krajiny).
Historicky vzaté, spoločnosti, ktoré konajú udržateľným spôsobom, často vykazujú nižšiu volatilitu ako spoločnosti, ktoré v otázkach udržateľnosti nedosahujú dobré výsledky. Udržateľný prístup pri výbere akcií je ďalšou hnacou silou diverzifikácie v rámci portfólia investora.? Hodnota investície môže poklesnúť v dôsledku krátkodobých menových výkyvov napriek dlhodobému potenciálu zhodnocovania meny (cudzomenové riziko).?
    Úplný rizikový profil fondu je uvedený v predajnom prospekte fondu.

Dokumenty

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do cenných papierov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate. Bližšie informácie o presadzovaní udržateľnosti nájdete TU.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

My v médiách
„Kuchárska kniha“ rodinných financií

„Kuchárska kniha“ rodinných financií

Ako si efektívne rozdeliť rodinné financie, ale aj koľko vás stoja zlozvyky v rodine? Pre RTVS rozpráva o rodinných financiách Marek Prokopec.

My v médiách
BANKING Investovanie

BANKING Investovanie

Investičné produkty bánk sú v súčasnosti dostupné už naozaj každému.
Ako sa v nich orientovať a ako si vybrať správne - o tom v relácii Banking hovoril Martin Smrek.

Investičný komentár
Európski spotrebitelia pozitívne prekvapili

Európski spotrebitelia pozitívne prekvapili

Spotrebitelia v eurozóne nakupovali v marci výrazne viac ako v posledných mesiacoch. Vývoz z Číny v apríli prekonal očakávania, globálny dopyt sa oživuje. Nálada amerických spotrebiteľov sa zhoršila, inflačné očakávania vzrástli.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/ponuka-fondov/privatne-podielove-fondy/raiffeisen-emerging-markets-bonds/