1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Dlhopisový fondTB 2028

Dlhopisový fondTB 2028

Uzamknite si výnosy na 4 roky

Výnos z dlhopisov

Čistý výnos
3-3,5 % ročne
po 4 rokoch

Stabilný vývoj

Stratégia držania
dlhopisov
do splatnosti

Inteligentné zapínanie

Výnos po 4 rokoch
nezávislý od
trhového vývoja

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
123,4 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
3 až 3,5 % i
Minimálna doba investovania
4 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,76 % i
Dátum vytvorenia fondu
10.5.2010

Predstavenie fondu

Po období zvyšovania úrokových sadzieb centrálnymi bankami prinášajú dlhopisy potenciál, aký roky nemali. Aktuálne výnosy na dlhopisoch však budú v čase klesať, najmä keď centrálne banky začnú úrokové sadzby postupne znižovať.

Fond nakúpil do svojho portfólia dlhopisy so splatnosťou 4 roky s cieľom ich držania do splatnosti. Pre investora to predstavuje príležitosť uzamknúť si vyššie výnosy na dlhopisoch na najbližšie 4 ročné obdobie, bez ohľadu na to, čo sa bude diať s úrokovými sadzbami.

Pre dosiahnutie plného výnosového potenciálu je potrebné vo fonde zostať počas najbližších 4 rokov, t.j. počas aktuálneho referenčného obdobia trvajúceho od 15. februára 2024 do 15. februára 2028.

Otvoriť mesačný report  Dokument s kľúčovými informáciami

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Dlhopisový fondTB 2028 - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 10.5.2010 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Výkonnosť Dlhopisový fondTB 2028 do 14.2.2024 bola dosiahnutá pôvodnou investičnou politikou fondu pod názvom Smart fondTB. Názov fondu a jeho investičná politika bola zmenená k 15.2.2024.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Opis stratégie fondu

Fond investuje najmä do bezpečnejších štátnych dlhopisov, do atraktívnych emisií bankových a firemných dlhopisov a dlhopisových ETF fondov.

Najväčšie investície vo fonde

iShares iBonds Dec2027 Term € Corp ETF 19,3 %
iShares iBonds Dec2028 Term € Corp ETF 13,9 %
Dlhopis TB Green FRN 2028-04-23 EUR 8,6 %
Dlhopis Poľsko 3% 2029-05-30 EUR 5,1 %
Krytý dlhopis VUB 3,875% 2028-09-05 EUR 4,8 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný reportIkona mesačného reportu | Tatra banka

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report.

Otvoriť mesačný report
Podrobnejšie informácie o fonde

Dokumenty

 

Investičný citát

„Investovaním peniaze pracujú. Jediný spôsob, ako šetriť peniaze, je investovať ich.“

Grant Cardone,
americký miliardár

   

 

Ako a kde jednorazovo investovať  väčšiu sumu do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované predovšetkým do podielových listov peňažných, dlhopisových a iných otvorených podielových fondov. Použité očakávané zhodnotenie predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., na základe predpokladaného zloženia fondu, ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže fond investovať. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu. Budúca výkonnosť podlieha zdaneniu, ktoré závisí od osobnej situácie investora, ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Investovanie môže viesť k finančnej strate.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti schválilo zmenu predajných prospektov vybraných fondov.

Blogy
Svetový deň investičných fondov

Svetový deň investičných fondov

Úspech podielových fondov je mimoriadny. Každoročne si 19. apríla pripomíname možnosť jednoduchým spôsobom zarábať na podnikaní firiem z celého sveta, výnosoch z dlhopisov či z nehnuteľností.

Blogy
Skvelý štart roka pre akcie, opatrnejší pre dlhopisy

Skvelý štart roka pre akcie, opatrnejší pre dlhopisy

Začiatok roka splnil priania investorov. Akciové trhy totiž dokázali vynikajúcim štartom nadviazať na silný odraz z jesene predchádzajúceho roka.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/defenzivne-fondy/dlhopisovy-fond-2028/