1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Svadba
 6. /
 7. Spoločné financie manželov: Čo sa zmení po svadbe?
Publikovaný 22.04.2021 / Upravený 29.05.2023

Spoločné financie manželov: Čo sa zmení po svadbe?

Svadba je krásna udalosť v živote dvoch ľudí, ale medové týždne netrvajú večne. Po vstupe do manželstva treba rátať s každodennou realitou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj financie.

Spoločné financie manželov: Čo sa zmení po svadbe?

V článku sa dozviete:

 1. Čo všetko by ste mali spoločne prebrať?
 2. Čoho sa týka bezpodielové spoluvlastníctvo?
 3. Spoločný účet či samostatné účty?
 4. Prečo treba myslieť aj na to najhoršie?
 5. Ako sa zmenia možnosti úverov?

Či už ste si pred svadbou vyskúšali spoločné bývanie, alebo ešte len začínate žiť v spoločnej domácnosti, po uzavretí manželstva sa pre vás veci isto zmenia. Minimálne z právneho hľadiska, keďže vstup do manželstva je de facto uzavretie zmluvy.

 Aké výhody prináša vstup do manželstva?

„Uzavretie zmluvy“ prináša páru mnohé právne, daňové i finančné výhody, ktoré druh a družka nemajú. Medzi praktické právne výhody manželstva patrí právo každého z manželov zastupovať druhého manžela v bežných veciach, prístup k informáciám o zdravotnom stave toho druhého, či právo používať spoločné priezvisko, ktoré následne budú mať aj deti narodené v tomto manželstve. 

Manželia takisto majú vzájomnú vyživovaciu povinnosťprávo na užívanie nehnuteľnosti toho druhého. Sú zvýhodnení pri prechode nájmu k bytu. V prípade, že jeden z manželov zomrie, pozostalý manžel sa automaticky stane jediným nájomcom. Celkovo to pri úmrtí jedného z partnerov majú manželia jednoduchšie – pozostalý je napríklad dedičom v prvej skupine, alebo môže požiadať o vdovský dôchodok.

 Manželstvo prináša aj výhody daňové. Len zosobášení majú možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo manžela. S manželstvom sa spája tiež vyššia finančná stabilita a istota. 

Pri financiách je základom komunikácia

Peniaze však často bývajú aj dôvodom na hádky. Preto je dôležité sa o nich vo vzťahu rozprávať a nastaviť si správne očakávania a pravidlá, plánovať spoločne. Pre niekoho je to prirodzené, iní sa musia naučiť komunikovať aj o tejto téme, ktorá je niekedy trochu tabuizovaná. Hneď na začiatku by ste si mali vyjasniť, na čom ste a kam chcete smerovať.

Spravte si prehľad

Spíšte si zoznam spoločného majetku, ale aj záväzkov, ktoré obaja máte. Najlepšie spravíte, ak nebudete nič skrývať, hoci sa za to pred partnerom môžete hanbiť. V budúcnosti to môže spôsobiť ešte väčšie problémy, čiže je lepšie vyložiť karty na stôl hneď na začiatku. Čo by ste si mali zhrnúť:

 • úspory,
 • účty,
 • dôchodkové sporenie,
 • nehnuteľnosti,
 • pohľadávky, 
 • dlhy.

Nastavte si ciele

Porozprávajte sa o svojich predstavách, ako vidíte svoje denné výdavky, ale aj dlhodobé ciele. Na čo, akým spôsobom a koľko chcete sporiť? Ako plánujete svoje dôchodkové zabezpečenie? Čo si môžete dovoliť pri svojich súčasných príjmoch?

Dohodnite sa na rozpočte a rozhodovaní o výdavkoch

Doteraz ste pravdepodobne rozhodovali o svojich výdavkoch sami, v manželstve však už väčšie výdavky môžu ovplyvniť rodinnú kasu. Nastavte si hranicu, pri ktorej sa už o výdavku musíte rozhodovať spoločne. Pre niekoho to môže byť už 50 EUR, pre iného je potrebné rozprávať sa až o stovkách. Je dôležité vyjasniť si to hneď na začiatku a nájsť kompromisné riešenie. 

placeholder

Dohodnite sa, ako budete prispievať do spoločnej kasy. Budete na spoločný účet posielať všetky svoje príjmy alebo len nejakú časť? V prípade, že partneri nemajú rovnaký alebo aspoň podobný príjem, je na mieste prebrať aj to, v akom pomere budú prispievať do spoločného rozpočtu alebo hradiť rodinné výdavky. Pripravte sa i na možné zmeny vo vašej situácii. Čo spravíte, ak sa jednému z vás príjem výrazne zmení? Prečítajte si tiež rady, ako si správne nastaviť rodinný rozpočet.

Čoho sa týka bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z právnej stránky určuje Občiansky zákonník. Ako už hovorí samotný názov, pri tejto forme vlastníctva nemajú spoluvlastníci určené podiely, ale majú na majetok rovnaký nárok. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a niektorý z manželov to nadobudol od uzavretia manželstva po jeho skončenie (smrťou alebo rozvodom). Týka sa to všetkých pracovných príjmov a príjmov z podnikateľskej činnosti, úspor, výnosov zo spoločného majetku, ale napríklad aj výhry v lotérii.

Čo do bezpodielového spoluvlastníctva nespadá?

 • Majetok, ktorý niektorý z manželov nadobudol už pred uzatvorením manželstva,
 • veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva alebo sa nachádzajú vo vlastníctve štátu (napr. nerastné bohatstvo),
 • veci osobnej spotreby (napr. oblečenie či kozmetika),
 • veci získané dedičstvom, reštitúciou alebo darom na základe darovacej zmluvy,
 • veci, ktoré slúžia výkonu povolania jedného z manželov (napr. auto).

Bezpodielové spoluvlastníctvo sa dá počas trvania manželstva upraviť dohodou u notára, napríklad rozšíriť o určitý majetok.

Spoločný manželský účet alebo samostatné účty?

Veľa párov stojí pred otázkou, či svoje financie spojiť do jedného spoločného účtu alebo si radšej ponechať samostatné účty. Väčšina bánk neponúka spoločný účet manželov, ktorý by mal dvoch rovnocenných majiteľov.

Dvojica sa tak musí dohodnúť, kto bude majiteľom a kto disponentom účtu. Majiteľ na zmeny nepotrebuje súhlas disponenta, z čoho môže vyplývať aj isté riziko, napríklad, že v prípade problémov disponent príde o prístup k účtu. 

placeholder

Výhody spoločného účtu:

 • Prehľadnosť a transparentnosť v rodinnom rozpočte,
 • ľahšia spoločná správa rodinných financií,
 • jednoduchšie platenie spoločných účtov,
 • úspora na poplatkoch za účty.

Nevýhody spoločného účtu:

 • Možné poplatky za dodatočné karty,
 • menej súkromia pre každého z manželov.
 • potenciálny dôvod nezhôd, 
 • riziko pre disponenta, ktorý na zmeny potrebuje súhlas majiteľa, že v prípade problémov (napríklad nezhôd) príde o prístup k účtu,
 • disponent stratí prístup i po smrti majiteľa, kedy sa účet zmrazí a prostriedky sprístupnia po dedičskom konaní.

Aj ponechať si samostatné účty môže byť praktické. Každý z manželov má tak prehľad o svojej časti financií. V tomto prípade je však namieste dohoda, z ktorého účtu sa budú platiť aké výdavky. 

Za zváženie stojí i kombinácia spoločného účtu a vlastných účtov. V takom prípade manželia na spoločný účet v banke odvádzajú dohodnutú časť svojich príjmov a platia z neho spoločné výdavky. Popri tom si však ponechajú samostatnosť v podobe vlastných účtov, z ktorých môžu hradiť svoje osobné výdavky. 

placeholder

Tip: Chcete si založiť účet?

Spravíte tak za pár minút online. Svojho partnera ako disponenta k vášmu novému účtu následne pridáte v pobočke.

Zistiť viac

Myslite aj na to najhoršie

Väčšinou sa nám nechce ani uvažovať nad tými najhoršími scenármi, ktoré môžu nastať. Lepšie je však tento odpor prekonať a pri vstupe do manželstva sa pripraviť aj na krízové scenáre, ktoré život môže priniesť:

 1. Pozrite sa na poistenie: Pri zmene rodinného stavu sa pozrite na svoje existujúce zmluvy a prehodnoťte, či je nastavenie vášho životného zabezpečenia aktuálne. Ak doteraz žiadne nemáte, je správny čas zamyslieť sa nad ochranou nielen vás, ale aj vašej novej rodiny pri kritických situáciách, ako sú ťažká choroba či strata príjmu.

 2. Aktualizujte oprávnené osoby a disponentov: Ak chcete dať partnerovi možnosť napríklad disponovať s vaším účtom alebo dediť vaše dôchodkové sporenie, potrebujete to ošetriť v danej inštitúcii.

 3. Hovorte aj o smrti: Myslieť na smrť nie je pre veľa ľudí príjemné, ale s manželom alebo manželkou by ste mali mať vyjasnené aj to, ako sa má s vaším majetkom naložiť v prípade úmrtia jedného z vás.

Ako sa po svadbe zmenia možnosti úverov a hypoték?

Veľa mladých párov začína vlastné bývanie riešiť práve po svadbe. Často si však na kúpu bývania musia požičať. Ako im môže pomôcť, že sa do toho pustia vo dvojici?

Hypotéka pre manželov

Keď sa po svadbe púšťate do riešenia vlastného bývania, je pravdepodobné, že si budete potrebovať pomôcť hypotekárnym úverom. Získať hypotéku na byt alebo na dom môže byť ľahšie, keď ste na to dvaja. Slobodný klient sa musí na úver kvalifikovať sám svojimi príjmami aj záväzkami. „Manželský pár do úveru vstupuje zvyčajne spoločne, v danom prípade sa pri modelovaní výšky úveru počíta so spoločným príjmom domácnosti i záväzkami, čo môže vo väčšine prípadov klientom pomôcť. Zároveň sa tak môžu spoločne kvalifikovať na vyššiu výšku úveru,“ vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky.

Oproti slobodným klientom, ktorí majú slobodu v rozhodovaní o predaji nehnuteľnosti, však manželia musia rátať s tým, že ak nehnuteľnosť spoločne vlastnia, aj na jej predaji sa budú musieť dohodnúť spoločne.

placeholder

Je možnosťou hypotéka iba pre jedného z manželov? 

V tomto prípade bude na úverovej zmluve iba manželský partner, ktorý o hypotéku požiada. Banka takisto preverí a posúdi iba jeho príjem a úverový či nebankový register. 

Hypotekárny úver si len jeden z partnerov zobrať môže, avšak nie bez vedomia svojej polovičky. Ak si chce jeden z manželov zobrať úver výlučne na seba, musí sa vybaviť čiastočné zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rieši sa to u notára formou notárskej zápisnice, kde sa uvádza približná výška hypotéky, jej účel a prípadne špecifikácia ňou financovanej nehnuteľnosti. Zápisnicu musia podpísať obaja manželia. 

Vybaviť zúženie BSM treba ešte pred predložením žiadosti o hypotéku v banke. Skôr než sa do procesu pustíte, by ste sa mali informovať, ktoré banky a za akých podmienok hypotéku so zúženým BSM poskytujú. Dnes je služba vo väčšine bánk poskytovaná celkom bežne. Niektoré z nich však do výdavkov žiadateľa započítajú životné minimum na nepristupujúceho z manželov, no nepočítajú s jeho príjmami. To vedie k zníženiu maximálnej výšky hypotéky. 

Mladomanželská pôžička 

Mladomanželská pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania je určená na financovanie nehnuteľností, ako je kúpa bytu, rodinného domu, rekonštrukcie či rôzne stavebné úpravy nehnuteľnosti pre manželov. Ide o zabezpečený typ úveru pre manželov do 35 rokov. Za úver ručíte bytom alebo domom, na ktorý ste využili tento typ financovania. 

O novomanželskú pôžičku musíte stihnúť požiadať na mestských úradoch najviac do 36 mesiacov, odkedy ste uzavreli manželstvo. Podmienkou je však okrem veku aj výška spoločného príjmu, ktorá nemôže presiahnuť 5-násobok životného minima na domácnosť. Manželskú pôžičku môžete získať v takej výške, aby vám po zaplatení splátky a záväzkov zostal aspoň 1,3 násobok životného minima.

Výhodou tohto typu úveru je fixovaný úrok. Pri výstavbe alebo kúpe bytu môžete získať podporu vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 eur a najdlhšie na dobu 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %. Pri stavebnej úprave bytu sa podpora poskytuje vo forme úveru vo výške do 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 30 000 eur najdlhšie na dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %. Ďalšou výhodou je, že za každé dieťa narodené počas splácania, vám z dlhu odpustia 2 000 eur.

Iné možnosti financovania

Ak máte vyšší príjem, no potrebujete napríklad dofinancovať hypotéku, môžete využiť iné možnosti úverov. „Naši mladí klienti prejavujú záujem o dofinancovanie hypotéky alebo zariadenia domácnosti cez Bezúčelový spotrebný úver od Tatra banky vo výške od 500 do 30 000 eur. Nezáväzný prepočet výšky úveru a mesačnej splátky si môžu vyskúšať priamo na web stránke banky. O úver je možné požiadať  cez aplikáciu Tatra banka alebo cez web Tatra banky a už o pár minút majú klienti finančné prostriedky na účte. Výhodou Bezúčelového úveru je okrem rýchlosti aj jednoduchosť, nemenná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti úveru, ako aj možnosť poistenia v prípade nečakaných udalostí,” radí Silvia Szlivová z oddelenia úverov pre fyzické osoby Tatra banky.

Keď budete traja

U čerstvých manželov je vysoká pravdepodobnosť, že sa ich nová rodinka rozrastie o ďalších členov. V takom prípade sa zídu aj tieto informácie:

placeholder

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/financie-po-svadbe/