1. Životné momenty
 2. /
 3. Svadba
 4. /
 5. Spoločné financie manželov: Čo sa zmení po svadbe?

Spoločné financie manželov: Čo sa zmení po svadbe?

Svadba je krásna udalosť v živote dvoch ľudí, ale medové týždne netrvajú večne. Po vstupe do manželstva treba rátať s každodennou realitou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú aj financie.

Financie
Fi
nan
cie

V článku sa dozviete

Komu
nikácia
Komu
niká
cia

Či už ste si pred svadbou vyskúšali spoločné bývanie, alebo ešte len začínate žiť v spoločnej domácnosti, po uzavretí manželstva sa pre vás veci tak či tak zmenia. Minimálne z právneho hľadiska, keďže vstup do manželstva je de facto uzavretie zmluvy.

Komunikácia je základ

Peniaze môžu byť dôvodom na hádky. Preto je dôležité sa o nich vo vzťahu rozprávať a nastaviť si správne očakávania a pravidlá, plánovať spoločne. Pre niekoho je to prirodzené, iní sa musia naučiť komunikovať aj o tejto téme, ktorá je niekedy trochu tabuizovaná. Hneď na začiatku by ste si mali vyjasniť, na čom ste a kam chcete smerovať.

Spravte si prehľad

Spíšte si zoznam spoločného majetku, ale aj záväzkov, ktoré obaja máte. Najlepšie spravíte, ak nebudete nič skrývať, hoci sa za to pred partnerom môžete hanbiť. V budúcnosti to môže spôsobiť ešte väčšie problémy, čiže je lepšie vyložiť karty na stôl hneď na začiatku. Čo by ste si mali zhrnúť:

 • úspory,
 • účty,
 • dôchodkové sporenie,
 • nehnuteľnosti,
 • pohľadávky, 
 • dlhy.
Spíšte si zoznam spoločného majetku, ale aj záväzkov, ktoré obaja máte.
Ciele
Cie
le

spolocny ucet

Nastavte si ciele

Porozprávajte sa o svojich predstavách, ako vidíte svoje denné výdavky, ale aj dlhodobé ciele. Na čo, akým spôsobom a koľko chcete sporiť? Ako plánujete svoje dôchodkové zabezpečenie? Čo si môžete dovoliť pri svojich súčasných príjmoch?

Dohodnite sa na rozpočte a rozhodovaní o výdavkoch

Doteraz ste pravdepodobne rozhodovali o svojich výdavkoch sami, v manželstve však už väčšie výdavky môžu ovplyvniť rodinnú kasu. Nastavte si hranicu, pri ktorej sa už o výdavku musíte rozhodovať spoločne. Pre niekoho to môže byť už 50 EUR, pre iného je potrebné rozprávať sa až o stovkách. Je dôležité vyjasniť si to hneď na začiatku a nájsť kompromisné riešenie. 

Dohodnite sa, ako budete prispievať do spoločnej kasy. Budete na spoločný účet posielať všetky svoje príjmy alebo len nejakú časť? V prípade, že partneri nemajú rovnaký alebo aspoň podobný príjem, je na mieste prebrať aj to, v akom pomere budú prispievať do spoločného rozpočtu alebo hradiť rodinné výdavky. Pripravte sa aj na možné zmeny vo vašej situácii. Čo spravíte, ak sa jednému z vás príjem výrazne zmení? Prečítajte si aj rady, ako si správne nastaviť rodinný rozpočet.

Vlast
níctvo
Vlast
níc
tvo

Čoho sa týka bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z právnej stránky určuje Občiansky zákonník. Ako už hovorí samotný názov, pri tejto forme vlastníctva nemajú spoluvlastníci určené podiely, ale majú na majetok rovnaký nárok. Do bezpodielového spoluvlastníctva patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a niektorý z manželov to nadobudol od uzavretia manželstva po jeho skončenie (smrťou alebo rozvodom). Týka sa to všetkých pracovných príjmov a príjmov z podnikateľskej činnosti, úspor, výnosov zo spoločného majetku, ale napríklad aj výhry v lotérii.

Čo do bezpodielového spoluvlastníctva nespadá?

 • majetok, ktorý niektorý z manželov nadobudol už pred uzatvorením manželstva,
 • veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva alebo sa nachádzajú vo vlastníctve štátu (napr. nerastné bohatstvo),
 • veci osobnej spotreby (napr. oblečenie či kozmetika),
 • veci získané dedičstvom, reštitúciou alebo darom na základe darovacej zmluvy,
 • veci, ktoré slúžia výkonu povolania jedného z manželov (napr. auto),

Bezpodielové spoluvlastníctvo sa dá počas trvania manželstva upraviť dohodou u notára, napríklad rozšíriť o určitý majetok.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z právnej stránky určuje Občiansky zákonník.
Účet
Účet

otvorenie uctu tatra banka manzelia

Spoločný manželský účet alebo samostatné účty?

Veľa párov stojí pred otázkou, či svoje financie spojiť do jedného spoločného účtu alebo si radšej ponechať samostatné účty. Väčšina bánk neponúka spoločný účet manželov, ktorý by mal dvoch rovnocenných majiteľov.

V tom prípade sa zmeny, ako napríklad zrušenie účtu, môžu diať len so súhlasom oboch majiteľov. Ak teda dvojica nenájde niekde takýto produkt, musí sa dohodnúť, kto bude majiteľom a kto disponentom účtu. Majiteľ na zmeny nepotrebuje súhlas disponenta, z čoho môže vyplývať aj isté riziko, napríklad, že v prípade problémov disponent príde o prístup k účtu. 

Výhody spoločného účtu:

 • Prehľadnosť a transparentnosť v rodinnom rozpočte.
 • Ľahšia spoločná správa rodinných financií.
 • Jednoduchšie platenie spoločných účtov.
 • Úspora na poplatkoch za účty.


Nevýhody spoločného účtu:

 • Menej súkromia pre každého z manželov.
 • Potenciálny dôvod nezhôd.
 • Nejasné rozdelenie v prípade rozvodu.
 • Riziko blokácie alebo sťaženého prístupu k účtu v prípade problémov či úmrtia majiteľa účtu.

Aj ponechať si samostatné účty môže byť praktické. Každý z manželov má tak prehľad o svojej časti financií. Za zváženie stojí aj kombinácia spoločného účtu a vlastných účtov. V takom prípade manželia na spoločný účet v banke odvádzajú dohodnutú časť svojich príjmov a platia z neho spoločné výdavky. Popri tom si však ponechajú aj samostatnosť v podobe vlastných účtov, z ktorých môžu hradiť svoje osobné výdavky. 

Chcete si založiť účet?

Môžete tak urobiť za pár minút online a svojho partnera zvoliť ako disponenta k vášmu novému účtu.

Budú
cnosť
Bu

cnosť

Myslite aj na to najhoršie

Väčšinou sa nám nechce ani uvažovať nad tými najhoršími scenármi, ktoré môžu nastať. Lepšie je však tento odpor prekonať a pri vstupe do manželstva sa pripraviť aj na krízové scenáre, ktoré život môže priniesť:

1. Pozrite sa na poistenie: Pri zmene rodinného stavu sa pozrite na svoje existujúce zmluvy a prehodnoťte, či je nastavenie vášho životného zabezpečenia aktuálne. Ak doteraz žiadne nemáte, je pravý čas zamyslieť sa nad ochranou nielen vás, ale aj vašej novej rodiny pri kritických situáciách, ako sú ťažká choroba či strata príjmu.

2. Aktualizujte oprávnené osoby a disponentov: Ak chcete dať partnerovi možnosť napríklad nakladať s vaším účtom alebo dediť vaše dôchodkové sporenie, potrebujete to ošetriť v danej inštitúcii.

3.  Hovorte aj o smrti: Myslieť na smrť nie je pre veľa ľudí príjemné, ale s manželom alebo manželkou by ste mali mať vyjasnené aj to, ako sa má s vaším majetkom naložiť v prípade úmrtia jedného z vás.

Pri vstupe do manželstva sa pripravte aj na krízové scenáre.
Úver
Úver

hypoteka pre manzelov

Ako sa po svadbe zmenia možnosti úverov a hypoték?

Veľa mladých párov začína vlastné bývanie riešiť práve po svadbe. Často si však na kúpu bývania musia požičať. V čom im môže pomôcť, že sa do toho pustia vo dvojici?

Hypotéka pre manželov

Keď sa po svadbe púšťate do riešenia vlastného bývania, je pravdepodobné, že si budete potrebovať pomôcť hypotekárnym úverom. Získať hypotéku na byt alebo na dom môže byť ľahšie, keď ste na to dvaja. Slobodný klient sa musí na úver kvalifikovať sám svojimi príjmami aj záväzkami. „Manželský pár do úveru vstupuje zvyčajne spoločne, v danom prípade sa pri modelovaní výšky úveru počíta so spoločným príjmom domácnosti i záväzkami, čo môže vo väčšine prípadov klientom pomôcť. Zároveň sa tak môžu spoločne kvalifikovať na vyššiu výšku úveru,“ vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky.

Oproti slobodným klientom, ktorí majú slobodu v rozhodovaní o predaji nehnuteľnosti, však manželia musia rátať s tým, že ak nehnuteľnosti spoločne vlastnia, aj na jej predaji sa budú musieť dohodnúť spoločne.

Pôžička
Pôžička

Mladomanželská pôžička 

Mladomanželská pôžička od Štátneho fondu rozvoja bývania je určená na financovanie nehnuteľností, ako je kúpa bytu, rodinného domu, rekonštrukcie či rôzne stavebné úpravy nehnuteľnosti pre manželov. Ide o zabezpečený typ úveru pre manželov do 35 rokov. Za tento úver pri nesplácaní ručíte bytom alebo domom, na ktorý ste využili tento typ financovania. 

Pri úveroch do výšky 15 000 EUR môžu manželia získať výhodný úrok 1 % až na obdobie 15 rokov. Do výšky 50 000 EUR je úrok 2 %, ale výhodou je, že sa počas celého obdobia splácania úveru nemení. Ďalšou výhodou je aj to, že za každé narodené dieťa počas splácania dlhu vám z neho odpustia 2000 EUR.

O novomanželskú pôžičku môžete požiadať na mestských úradoch do roka, odkedy ste uzavreli manželstvo.
Rodina
Rodina

rodinny rozpocet

O novomanželskú pôžičku môžete požiadať na mestských úradoch do roka, odkedy ste uzavreli manželstvo. Podmienkou však okrem veku je aj výška spoločného príjmu, ktorá nemôže presiahnuť 1400 EUR. 

Ak máte vyšší príjem, no potrebujete napríklad dofinancovať hypotéku, môžete využiť iné možnosti úverov. „Naši mladí klienti prejavujú záujem o dofinancovanie hypotéky alebo zariadenia domácnosti cez Bezúčelový spotrebný úver od Tatra banky vo výške od 500 do 30 000 EUR. O úver je možné požiadať aj cez aplikáciu Tatra banka alebo cez internet banking a už o pár minút majú klienti finančné prostriedky na účte. Výhodou Bezúčelového úveruTB je okrem rýchlosti aj jednoduchosť, nemenná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti úveru, ako aj možnosť poistenia v prípade nečakaných udalostí,“ radí Silvia Szlivová z oddelenia úverov pre fyzické osoby Tatra banky.

Keď budete traja

U čerstvých manželov je vysoká pravdepodobnosť, že sa ich nová rodinka rozrastie o ďalších členov. V takom prípade sa zídu aj tieto informácie:

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/financie-po-svadbe/