1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Aký bol tretí kvartál na finančných trhoch?

Aký bol tretí kvartál na finančných trhoch?

Martin Smrek | vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu Autor: Martin Smrek, vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu | 12.10.2023 | 3 min. čítania

vysledky fondov 2023

Tretí kvartál na akciových trhoch priniesol pohyby typické pre túto časť roku. Letné obchodovanie na finančných trhoch sa často vyznačuje prudšími pohybmi, pričom smerovanie nie je vždy jasné. Tak tomu bolo aj teraz. 

Leto začalo pozitívne

V júli dosiahli globálne akciové trhy silné zhodnotenia. Optimizmus investorov z možného vyhnutia sa recesii, blížiaci sa koniec zvyšovania úrokových sadziebpostupne klesajúca inflácia boli hlavnými faktormi tohto rastu. 

Medzi investormi sa rozšírilo presvedčenie, že to najhoršie už ekonomiky majú za sebou. Spomaľujúca inflácia totiž znižuje potrebu ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk a stabilné úroky zase pomáhajú ekonomike udržať aspoň mierne tempo rastu. 

potencial dlhopisov

August priniesol zmenu 

V auguste začali opäť prudko rásť výnosy z dlhopisov. Rast výnosov však znamená aj pokles súčasných cien dlhopisov a to investorov neteší. Vyššie výnosy dlhopisov takisto znižujú atraktivitu akcií a ich ocenenie. 

Pozitívny júl na akciových trhoch tak nahradil negatívny august. A to nás ešte čakal mesiac, ktorý historicky patrí medzi najhoršie – september. Ani ten tohtoročný nezostal nič dlžný svojej povesti.

Výsledkom bola pokračujúca korekcia na akciových trhoch. Veľa negatívnych očakávaní však už investori zohľadnili, čo môže vytvoriť dobré príležitosti pre zvyšok roka

Obdobie októbra až konca decembra môžeme historicky označiť za najvýnosnejšie pri investovaní do akcií. Pravidlo investovania v poklesoch v rastúcom trende a priaznivého sezónneho obdobia by mohlo akciám pomôcť ukončiť rok 2023 v pozitívnom štýle.

Zaujímavý potenciál dlhopisov

Rast výnosov z dlhopisov má síce krátkodobé negatívne dopady na ich držiteľov, na druhú stranu vytvára mimoriadne atraktívne príležitosti do budúcnosti. Dlhopisy by mohli byť jedným z najzaujímavejších aktív najbližšej dekády

Je to dobrá správa pre všetkých konzervatívnych investorov, nakoľko vo fondoch, do ktorých investujú, sú dlhopisy zastúpené významnou mierou.

potencial dlhopisov

Tip, ako investovať bez poplatkov aj s daňovou výhodou

Investovanie je overený spôsob, ako zhodnotiť svoje peniaze. Čím nižšie poplatky investor zaplatí, tým vyššie zhodnotenie môže dosiahnuť.

Investori do Podielových fondovTB by si mali pamätať magickú číslicu 3

Ak totiž podržia investíciu aspoň 3 roky, NAVŽDY ju budú mať bez výstupných poplatkov aj bez dane

ako investovať bez poplatkov

 

Od 1. januára 2024 bude výnos dosiahnutý z predaja podielových listov (podielov) v podielových fondoch oslobodený od dane z príjmu. Na to je potrebné, aby od ich vydania uplynuli minimálne tri roky.

Oslobodenie sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré nemali podielové listy v obchodnom majetku.   

Dobrou správou je, že táto novinka sa automaticky vzťahuje aj na investície uskutočnené pred uvedeným dátumom. Po splnení daných podmienok budú podiely vyplatené bez dane.

V jednoduchosti to znamená, že na jednorazové investície do Podielových fondovTB sa nebude vzťahovať žiadna daň po uplynutí troch rokov od ich realizácie.

Pri Investičných sporeniachTB platí, že od dane budú oslobodené všetky podiely, pri ktorých od vydania uplynuli aspoň 3 roky. 

Zarábajte na megatrendoch, ktoré formujú našu budúcnosť 

Čarom investovania do akcií je možnosť zarábať na podnikaní. Úspešné príbehy firiem, ako sú Apple, Alphabet, Intel, Booking Holdings, Mercedes, Adidas, Visa, Solaria či Spotify, sú celosvetovo známe. Zarábať na nich môžete aj vy.  

Najnovší fond z našej ponuky, Global Megatrends fondTB, umožňuje podieľať sa na podnikaní firiem pôsobiacich v oblastiach so zaujímavým výnosovým potenciálom.

Sú to napríklad umelá inteligencia, automatizácia, robotizácia, telekomunikácie či využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

investovanie do megatrendov

Do fondu je možné investovať jednorazovo od 150 eur alebo ľubovoľnú sumu prostredníctvom Investičného sporeniaTB.

Investovať do megatrendov 

 

Ako investovať v najbližšom období?

Akciové trhy sa v prvom polroku nadýchli k výrazným nárastom, keď zmazali prevažnú väčšinu minuloročných poklesov. Po neurčitom lete a negatívnom septembri sa aktuálne hlavný americký akciový index S&P 500 nachádza 10 percent od svojho posledného historického maxima.

Práve v obdobiach, keď sa finančné trhy nachádzajú v určitých poklesoch, môže investor investovať výhodnejšie, za nižšie ceny. Takéto obdobia prinášajú zaujímavú príležitosť zvýšiť výnosový potenciál svojej investície v stredno- až dlhodobom horizonte.

  • Existujúci investori môžu túto príležitosť využiť jednoducho, napríklad mimoriadnou platbou do svojho Investičného sporeniaTB

  • Pre nových investorov platí, že pravidelné investovanie prostredníctvom Investičného sporeniaTB je jeden z najlepších tipov, ako začať investovať aj v rozkolísanom období.

 

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. 85 % alebo viac majetku v podielovom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov hlavného fondu s názvom Raiffeisen-Megatrends-ESG-Aktien. 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/aky-bol-treti-kvartal-financnych-trhoch/