1. Blog
  2. /
  3. Sporenie a investovanie
  4. /
  5. Dlhopisy hlásia veľký návrat 

Dlhopisy hlásia veľký návrat 

Michal Májek  | člen predstavenstva TAM a DDS Tatra banky Autor: Michal Májek, člen predstavenstva TAM a DDS Tatra banky | 11.12.2023 | 3 min. čítania

ako investovat do dlhopisov

Po rokoch nezáujmu o dlhopisy zo strany investorov sa situácia za ostatné dva roky dramaticky zmenila. Prudký rast úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk v reakcii na vysokú infláciu priniesol zvýšenie výnosov na dlhopisových trhoch. Je čas sa vrátiť k Dlhopisovému fonduTB

Obdobie rokov 2012-2021 predstavovalo 10 rokov bezprecedentného experimentu na dlhopisových trhoch. Európska centrálna banka (ECB) v tomto období znížila svoje úrokové sadzby najprv na nulu a následne aj do negatívneho teritória. 

Výnosy na dlhopisoch nasledovali ECB a drvivá väčšina bezpečných dlhopisov sa obchodovala s negatívnym výnosom do splatnosti. Inými slovami, investor dostal pri splatnosti menej, ako za dlhopis zaplatil. Tento iracionálny stav znamenal, že dlhopisové fondy prišli o možnosť prinášať pozitívne zhodnotenia. Jednoducho, nebolo kam konzervatívne zainvestovať a mať kladnú výkonnosť. 

Ako vidíme v nasledujúcom grafe, výkonnosť Dlhopisového fonduTB sa pohybovala v uplynulých 10 rokoch (pri negatívnych sadzbách ECB) okolo nuly alebo v malých mínusoch. 

Rolovaná 12-mesačná výkonnosť Dlhopisového fonduTB (DPF) v prostredí negatívnych sadzieb 2012-2021

ako investovat do dlhopisov

Legenda: pravá os – DPF 12-mesačná rolovaná výkonnosť, ľavá os – ECB depozitná sadzba
Zdroj: Bloomberg, Tatra Asset Management

Najlepší čas na investovanie do dlhopisov

Rok 2021 priniesol prudký rast úrokových sadzieb, keď sa centrálne banky snažili chytať rozbehnutú infláciu za chvost. Rast úrokových sadzieb má v prvej fáze negatívny dopad na držiteľov dlhopisov. Ceny dlhopisov totiž klesnú, čo znamená priebežné straty. Avšak v druhej fáze sa zvyšuje výnosový potenciál do budúcnosti

Výkonnosť Dlhopisového fonduTB za uplynulú dekádu je plne vysvetliteľná trhovým prostredím a vývojom úrokových sadzieb. Nie je dôsledkom nekvalitnej správy alebo zlého portfólia. Keď si pozrieme akékoľvek konzervatívne dlhopisové fondy, vidíme v rovnakom období porovnateľný vývoj. 

Práve aktívnou správouskrátením splatnosti portfólia sme dokázali investorov uchrániť pred ešte väčšími prepadmi za ostatného 1,5 roka. Tento proaktívny prístup nám umožnil znížiť negatívne dopady a naopak otvára priestor na príležitosti, ktoré momentálne stoja pred nami

investicna prilezitost

Náš tip pre vás:

Nenechajte sa vyrušovať historickou výkonnosťou dlhopisových fondov, ale pozerajte sa dopredu.
Aby ste si prílišným sledovaním minulosti nezahatali cestu k novým príležitostiam.

 

Najväčšie benefity dlhopisov

Veľa investorov za predchádzajúce obdobie „sucha“ zabudlo na najväčšie benefity dlhopisov. Tými sú predvídateľnosť, historicky stabilné výkonnosti a fakt, že sú výborným doplnkom do akéhokoľvek investičného portfólia

  • Predvídateľnosť znamená, že ak si kúpite 3-ročný dlhopis s výnosom 4 percentá, tak za tri roky zarobíte 4 percentá ročne
  • Historicky stabilné výkonnosti zase ukazuje graf ročných výkonností a maximálnych poklesov (v texte nižšie). Po takmer celú dobu svojej existencie boli výnosy z dlhopisov investíciou prinášajúcou stabilné ročné zhodnotenie len s malými priebežnými poklesmi. 
  • Dlhopisy patria do akéhokoľvek portfólia, znižujú investičné riziko, keďže ich závislosť od vývoja iných tried aktív je nízka.
Ročné výkonnosti a maximálne poklesy amerického dlhopisového indexu Bloomberg US Aggregate

ako investovat do dlhopisov

Legenda: čierne stĺpce – ročné výkonnosti, červené body – maximálne poklesy 
Zdroj: JP Morgan

Ako investovať do dlhopisov?

Dlhopisový fondTB už v súčasnosti prináša mimoriadne atraktívny čistý výnos na úrovni 3,5 percenta ročne. Stále ide o konzervatívne riešenie určené pre klientov, ktorí nechcú investovať do akcií. Portfólio fondu je široko diverzifikované medzi veľké množstvo dlhopisov – štátnych, bankových aj podnikových. 

Navyše, 25-ročný úspešný príbeh fondu ukazuje, že v prostrediach, keď sa dalo zarobiť (iných ako minulá dekáda), pre svojich investorov skutočne zarábal. 

Dlhopisy sa vrátili vo veľkom štýle a podľa môjho názoru budú kľúčovým aktívom najbližšej 10-ročnice.
Myslím si, že každý investor by ich mal mať vo svojom portfóliu.
A nie je jednoduchšej cesty, ako do nich investovať, než cez Dlhopisový fondTB s diverzifikovaným portfóliom a so zaujímavým výnosom 3 až 4 percentá ročne. 

Zistiť viac 

 

ako investovat do dlhopisov

Upozornenie:
Toto je marketingové oznámenie. Skôr, ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú  k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.  


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/dlhopisy-hlasia-velky-navrat/