1. DDS
  2. /
  3. FAQ položky
  4. /
  5. Prečo DDS Tatra banky priniesla Comfort life?

Prečo DDS Tatra banky priniesla Comfort lifeTB?

Analýzou správania našich klientov sme zistili, že veľká väčšina sporiteľov si neskonzervatívňuje sporenie pred odchodom do dôchodku. V prípade negatívneho vývoja na finančných trhoch sa môže stať, že v závere sporenia prídu o značnú časť ich budúceho dôchodku z DDS. Naopak, veľa mladých klientov si vyberá príliš konzervatívne sporenie s nízkym potenciálnym výnosom. Ich budúci dôchodok by mohol byť vyšší, ak by si nastavili sporenie, ktoré investuje aj do rastových aktív, ako sú akcie, komodity alebo realitné investície.
Celá zmena prebehla pod dohľadom a súhlasom Národnej banky Slovenska, ktorá vydala aj rozhodnutia na tieto zmeny.

Aké výhody mi prináša Comfort lifeTB?

Cieľom Comfort lifeTB je dosahovať dlhodobý rast hodnoty Vašich úspor spôsobom, ktorý je optimálny vzhľadom na Váš vek. Vhodne zvolený fond Comfort lifeTB  spravuje Vaše úspory tak, že na začiatku sporenia investuje s dôrazom na výnosy a postupne bude zhodnotené úspory presúvať do konzervatívnejších aktív, aby ich čo najlepšie ochránila pred negatívnym vplyvom finančných trhov. Tým Vám poskytne absolútne pohodlie, keďže už nemusíte myslieť na to, aby ste prispôsobovali nastavenie dôchodkového sporenia svojmu aktuálnemu veku.

Ktorý fond je pre mňa vhodný?

Vyberte si fond, ktorý zodpovedá Vášmu predpokladanému odchodu do dôchodku. Koncepcia Comfort lifeTB je výnimočná svojou jednoduchosťou a je postavená na sporení v jednom fonde, ktorý sa prispôsobuje veku sporiteľa. Pri výbere fondu sa riadite jednoduchým pravidlom, a to svojím rokom a mesiacom narodenia. Na základe toho sa podľa opatrenia MPSVaR vypočíta predpokladaný rok, kedy Vám vznikne nárok na dôchodok, a podľa toho sa určí, ktorý fond je pre Vás vhodný.

Aké doplnkové dôchodkové fondy DDS Tatra banky ponúka?

Názvy jednotlivých fondov odrážajú obdobie predpokladaného odchodu sporiteľa do dôchodku. Každý fond združuje klientov s predpokladaným odchodom do dôchodku 5 rokov pred a 5 rokov po roku, ktorý je uvedený v jeho názve.

Dá sa sporiť vo viacerých fondoch naraz?

Naša koncepcia Comfort lifeTB je založená na sporení práve iba v jednom vhodne zvolenom fonde, a to  podľa veku sporiteľa. Nie je potrebné svoj príspevok rozkladať do viacerých fondov, ktoré sú určené pre iných klientov -  skôr alebo neskôr narodených.  O to správne namiešanie rizikovejšieho a konzervatívneho sporenia vzhľadom na váš predpokladaný odchod do dôchodku sa postará Comfort lifeTB sám.

Čo sa stalo so Zaisteným fondom 2017?

V Zaistenom fonde 2017 skončilo v roku 2017 desaťročné referenčné zaisťovacie obdobie a fond bol 22. 9. 2017 zlúčený do fondu Comfort lifeTB 2020.

Ako a kde môžem požiadať o zmenu fondu?

Fond si môžete zmeniť vo svojom Internet bankingu TB, v pobočke Tatra banky, alebo cez DIALOG Live.

Má zmena fondu vplyv na môj akutálny dávkový plán?

Nie. Vaše súčasné podmienky pre výplatu dávky doplnkového dôchodku zostanú po zmene fondu nezmenené.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 4. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Blogy
Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

Záujem Sloveniek a Slovákov o dôchodkové sporenie rastie najrýchlejšie za viac ako 15 rokov

V posledných rokoch vidíme rastúci záujem Slovákov o dôchodkové sporenie. Stále väčšia časť z nás preberá zodpovednosť za príjem počas dôchodku do vlastných rúk a prestáva sa spoliehať na štát.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/preco-dds-tatra-banky-priniesla-comfort-life/