1. DDS
 2. /
 3. FAQ položky
 4. /
 5. Ako si môžem uzatvoriť zmluvu?

Ako si môžem uzatvoriť zmluvu?

Dôchodkové sporenie je možné uzavrieť v pobočke Tatra banky, telefonicky cez službu DIALOG live, v mobilnej aplikácii Tatra banka* alebo v Internet bankinguTB*.

Musím si vo vašej pobočke dohodnúť stretnutie, alebo môžem prísť kedykoľvek v otváracích hodinách?

Môžete si telefonicky cez službu DIALOG live dohodnúť stretnutie, nie je to však podmienkou, do pobočky môžete prísť kedykoľvek v otváracích hodinách pobočky Tatra banky, ktorú si vyberiete.

Čo všetko si mám priniesť so sebou, keď chcem uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS TB?

Keď plánujete uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS TB v pobočke Tatra banky, je potrebné si so sebou priniesť:

 • doklad totožnosti (Občiansky preukaz)
 • údaje o oprávnených osobách (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu), ktoré si môžete určiť v zmluve pre prípad smrti (ak si oprávnené osoby neurčíte, v prípade vašej smrti bude aktuálny stav na vašom osobnom účte predmetom dedičského konania)

Na čo mám byť pripravený - aké informácie a rozhodnutia odo mňa budú pri uzatváraní účastníckej zmluvy požadovať?

V pobočke Tatra banky budú od Vás požadovať nasledovné informácie a rozhodnutia:

 • informácie z dokladu totožnosti
 • akým spôsobom budete platiť príspevky (platené prostredníctvom zamestnávateľa alebo individuálne z účtu)
 • výšku príspevku, ktorú si budete na doplnkové dôchodkové sporenie platiť (môže byť vyjadrená v EUR pevnou čiastkou alebo ako určité % zo mzdy)
 • výber príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
 • údaje o oprávnených osobách (titul,meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu), ktoré si môžete určiť v zmluve pre prípad smrti (ak si oprávnené osoby neurčíte, v prípade vašej smrti bude aktuálny stav na vašom osobnom účte predmetom dedičského konania)

Koľko času asi strávim na pobočke pri vybavovaní účastníckej zmluvy a aké dokumenty budem podpisovať?

V pobočke Tatra banky budete podpisovať Záznam a informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení a účastnícku zmluvu. Na vyplnenie potrebných tlačív budete potrebovať cca 10 - 20 minút.

Ako sa môj zamestnávateľ dozvie, že som s vašou DDS podpísal účastnícku zmluvu?

Účastnícka zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, v prípade, že platenie príspevkov bude prebiehať prostredníctvom zamestnávateľa, ste povinný jeden z týchto troch exemplárov doručiť zamestnávateľovi (na mzdové alebo iné oddelenie, ktoré bude spracovávať rozpis príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie).

*Platí len pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Tip pre vás
Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Začiatok roka už tradične patrí zasielaniu ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Novinky
Komfortné sporenie na dôchodok

Komfortné sporenie na dôchodok

Otvoriť si dôchodkové sporenie je prvým krokom na ceste za lepším dôchodkom. Dôležité je však aj to, akej dôchodkovej spoločnosti zveríte svoje úspory.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/ako-si-mozem-uzatvorit-zmluvu/