1. DDS
 2. /
 3. FAQ položky
 4. /
 5. Ako si môžem uzatvoriť zmluvu?

Ako si môžem uzatvoriť zmluvu?

Dôchodkové sporenie je možné uzavrieť v pobočke Tatra banky, telefonicky cez službu Dialog LIVE alebo vo svojom Internet bankingu TB.

Musím si vo vašej pobočke dohodnúť stretnutie, alebo môžem prísť kedykoľvek v otváracích hodinách?

Môžete si telefonicky cez službu Dialog dohodnúť stretnutie, nie je to však podmienkou, do pobočky môžete prísť kedykoľvek v otváracích hodinách pobočky Tatra banky, ktorú si vyberiete.

Čo všetko si mám priniesť so sebou, keď chcem uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS TB?

Keď plánujete uzatvoriť účastnícku zmluvu s DDS TB v pobočke Tatra banky, je potrebné si so sebou priniesť:

 • doklad totožnosti (Občiansky preukaz)
 • údaje o oprávnených osobách (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu), ktoré si môžete určiť v zmluve pre prípad smrti (ak si oprávnené osoby neurčíte, v prípade vašej smrti bude aktuálny stav na vašom osobnom účte predmetom dedičského konania)

Na čo mám byť pripravený - aké informácie a rozhodnutia odo mňa budú pri uzatváraní účastníckej zmluvy požadovať?

V pobočke Tatra banky budú od Vás požadovať nasledovné informácie a rozhodnutia:

 • informácie z dokladu totožnosti
 • akým spôsobom budete platiť príspevky (platené prostredníctvom zamestnávateľa alebo individuálne z účtu)
 • výšku príspevku, ktorú si budete na doplnkové dôchodkové sporenie platiť (môže byť vyjadrená v EUR pevnou čiastkou alebo ako určité % zo mzdy)
 • výber príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
 • údaje o oprávnených osobách (titul,meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu), ktoré si môžete určiť v zmluve pre prípad smrti (ak si oprávnené osoby neurčíte, v prípade vašej smrti bude aktuálny stav na vašom osobnom účte predmetom dedičského konania)

Koľko času asi strávim na pobočke pri vybavovaní účastníckej zmluvy a aké dokumenty budem podpisovať?

V pobočke Tatra banky budete podpisovať Záznam a informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení a účastnícku zmluvu. Na vyplnenie potrebných tlačív budete potrebovať cca 10 - 20 minút.

Ako sa môj zamestnávateľ dozvie, že som s vašou DDS podpísal účastnícku zmluvu?

Účastnícka zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, v prípade, že platenie príspevkov bude prebiehať prostredníctvom zamestnávateľa, ste povinný jeden z týchto troch exemplárov doručiť zamestnávateľovi (na mzdové alebo iné oddelenie, ktoré bude spracovávať rozpis príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie).

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Ako predísť nízkemu dôchodku

Ako predísť nízkemu dôchodku

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, o koľko môže klesnúť váš príjem odchodom do dôchodku?

Blogy
Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Vyše 400-tisíc Slovákov prerába na 2. pilieri. A čo vy?

Ak ste si založili 2. pilier s tým, že si nasporíte na dôchodok viac ako len v 1. pilieri, mali by ste spozornieť. Možno aj vy patríte k státisícom sporiteľov, ktorí majú peniaze v nesprávnom fonde

Novinky
Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Inflácia vám nemusí prerásť cez hlavu

Zvyšovanie cien, inak povedané inflácia, je dobre známy ekonomický jav. O čom sa hovorí menej, je jej vplyv na dlhodobé úspory, vrátane dôchodkových

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/ako-si-mozem-uzatvorit-zmluvu/