1. DDS
  2. /
  3. FAQ položky
  4. /
  5. Chcem sa zapojiť do III. piliera, aké fondy mi ponúkate?

Chcem sa zapojiť do III. piliera, aké fondy mi ponúkate?

Len v DDS Tatra banky si máte možnosť vybrať fond, ktorý sa prispôsobuje vášmu veku. Správne zvolený fond Comfort lifeTB spravuje vaše úspory tak, že na začiatku sporenia investuje s dôrazom na výnosy a v závere kladie dôraz na stabilitu. Počas celého obdobia sporenia pravidelne automaticky prispôsobuje pomer rastových a konzervatívnych aktív tak, aby v období pred dôchodkom prevládali konzervatívne aktívne, ako sú dlhopisy, termínované účty a pod. Bližšie informácie o investičnej stratégii nájdete na našej stránke v časti Comfort lifeTB.

Aký doplnkový dôchodkový fond si mám vybrať?

Názov fondu odráža obdobie predpokladaného odchodu sporiteľa do dôchodku. Fond združuje klientov s predpokladaným odchodom do dôchodku 5 rokov pred a 5 rokov po roku, ktorý je uvedený v jeho názve. Pri výbere fondu sa riadite jednoduchým pravidlom, a to svojím rokom a mesiacom narodenia. Na základe neho sa vypočíta predpokladaný vek odchodu do dôchodku a podľa toho sa určí, ktorý fond je pre vás vhodný.

Ako postupovať v prípade, že chcem ostať stále v rastovej stratégii a nebudem to chcieť meniť až do odchodu do dôchodku?

Aktuálne si môžete sporiť vo fonde Comfort lifeTB 2060, nakoľko používa najdynamickejšiu správu aktív. Keďže všetky fond Comfort lifeTB využívajú princíp skonzervatívňovania, postupom času bude potrebné prestupovať na dynamickejší fond.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Zmena dokumentov príspevkových doplnkových dôchodkových fondov

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Novinky
Inovovaný Comfort lifeTB dokáže konkurovať aj indexovým fondom

Inovovaný Comfort lifeTB dokáže konkurovať aj indexovým fondom

Ako si sporiť na dôchodok tak, aby som čo najviac zarobil a zároveň bol schopný ochrániť svoje úspory pred najhoršími prepadmi na trhoch?

Blogy
Do penzie pôjdu Slováci neskôr, vy však nemusíte

Do penzie pôjdu Slováci neskôr, vy však nemusíte

Začiatkom roka 2023 vstupuje do platnosti viacero legislatívnych zmien v dôchodkovej oblasti. Pozrime sa na tie najvýznamnejšie.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/faq-polozky/chcem-zapojit-do-iii-piliera-ake-fondy-mi-ponukate/