Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:52

Zmena v zdaňovaní dlhopisov

Dňa 3.12.2013 schválil parlament novelu zákona o dani z príjmov.

V prípade hypotekárnych záložných listov, zákon v prechodných ustanoveniach umožnil klientom, ktorí od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 boli príjemcom hrubého výnosu z hypotekárnych záložných listov, podpísať s bankou dohodu o dodatočnom odvode zrážkovej dane. Banka následne zrážku dane vysporiada za klienta a klient nebude musieť predmetné výnosy uviesť v daňovom priznaní.

V prípade, že máte záujem o vysporiadanie daňovej povinnosti prostredníctvom Tatra banky, dohodu môžete podpísať na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky do 15.2.20141.

Novela zákona s účinnosťou od 1.1.2014 okrem iného prináša:

  • zdaňovanie výnosov (kupónov) z domácich korporátnych dlhopisov (sem patria aj dlhopisy a hypotekárne záložné listy vydané Tatra bankou) sa pre drobných investorov - fyzické osoby od januára 2014 opäť vrátili do režimu zrážkovej dane.
  • ruší sa povinnosť zaplatiť zdravotné odvody z výnosov dlhopisov (vrátane hypotekárnych záložných listov) vyplatených brutto od 1.7.2013 do 31.12.2013

Prípadné otázky Vám zodpovedia pracovníci na pobočkách Tatra banky a na kontaktnom centre DIALOG Live.

* posledná aktualizácia 16.1.2014
Stránka je priebežne aktalizovaná a má za snahu informovať o aktuálnych zmenách legislatívy v oblasti zdaňovania výnosov z dlhopisov vrátane hypotekárnych záložných listov.

1 Tatra banka v zmysle svojej bankovej licencie nie je oprávnená a ani neposkytuje daňové poradenstvo.
V prípade potreby konzultujte daňový dopad so svojím daňovým poradcom. Konkrétny daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.