1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 21.12.2021 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 21. decembra 2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov podielových fondov je zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícii a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088, úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Dôvodom zmien kľúčových informácií pre investorov vybraných podielových fondov je úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu.

Nové znenia dokumentov

Predajné prospekty

Kľúčové informácie pre investorov

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a dokumentov s kľúčovými informáciami podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 8. februára 2023

Novinky
Zmena obchodných podmienok

Zmena obchodných podmienok

K 1. marcu 2023 nadobúdajú účinnosť nové obchodné podmienky TAM.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-podielovych-fondov-1/