1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 21.12.2021 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 21. decembra 2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov podielových fondov je zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícii a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088, úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Dôvodom zmien kľúčových informácií pre investorov vybraných podielových fondov je úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu.

Nové znenia dokumentov

Predajné prospekty

Kľúčové informácie pre investorov

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Novinky
Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Nové dokumenty budú účinné od 15. februára 2024

Novinky
Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Zmena predajného prospektu vybraného podielového fondu

Nový predajný prospekt účinný od 9. januára 2024

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-podielovych-fondov-1/