1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Novinky
  4. /
  5. Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena dokumentov podielových fondov

Michal Gálik | Tatra Asset Management Autor: Michal Gálik, Tatra Asset Management | 21.12.2021 | 30 sekúnd čítania

Zmena dokumentov podielových fondov

Zmena predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti dňa 21. decembra 2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 schválilo zmenu predajných prospektov a kľúčových informácií pre investorov podielových fondov v správe spoločnosti.

Dôvodom zmien predajných prospektov podielových fondov je zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícii a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088, úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu ako aj aktualizácia iných údajov a informácií.

Dôvodom zmien kľúčových informácií pre investorov vybraných podielových fondov je úprava výšky koeficientu pre výpočet mimoriadnej zložky odplaty spoločnosti za správu fondu.

Nové znenia dokumentov

Predajné prospekty

Kľúčové informácie pre investorov

Súvisiace články

Posúvame svet investovania už vyše 28 rokov.

Novinky
Zmena štatútu <strong>Dlhopisového</strong> fondu<sup>TB</sup>

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Zmena štatútu Dlhopisového fonduTB

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

Novinky
Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena dokumentov vybraných podielových fondov

Zmena predajných prospektov vybraných podielových fondov

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/blog-novinky/novinky/zmena-dokumentov-podielovych-fondov-1/