1. Tatra Asset Management
  2. /
  3. Ponuka fondov
  4. /
  5. Zaistený fondTB 2026

Zaistený fondTB 2026

Zhodnocujte svoje peniaze bez obáv. 

Americké akcie

Získajte výnos z podnikania firiem z celého sveta

Výnos z dlhopisov

Zarábajte na výnosoch
z dlhopisov

Stabilný vývoj

Zaistíme hodnotu vašej
investície

Základné informácie

Parametre fondu

Veľkosť fondu
29,4 mil. € i
Očakávaný ročný výnos
3 až 5 % i
Minimálna doba investovania
3 r. i
Súhrnný ukazovateľ rizika
2 / 7 i
Vstupný poplatok
0 % i
Poplatok za správu fondu
0,81 % i
Dátum vytvorenia fondu
20.3.2023

Predstavenie fondu

Investície do akcií z celého sveta, môžu priniesť zaujímavý výnos a výrazne prekonávať infláciu. Podiel akcií sa aktívne prehodnocuje s ohľadom na zaistenie 100 % hodnoty počiatočnej investície.

Fond investuje najmä do bezpečných slovenských štátnych dlhopisov. Dlhopisy od dôveryhodných emitentov sú nevyhnutné pre zaistenie 100 % hodnoty investície.

Vďaka investičnej stratégii fondu sa môžete podieľať na výnosoch úspešných firiem, bez obáv zo straty vašej investície, ktorú zaisťujeme ku koncu
3-ročného zaisťovacieho obdobia.

Zaisťovacie obdobie trvá od 22.5.2023 do 22.5.2026
Zaisťovaný kurz je 0,100386.

Výkonnosť fondu

Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.

Zvoľte si obdobie výkonnosti fondu

Graf výkonnosti fondu

Názov fondu Výkonnosť i Výkonnosť p. a. i
Zaistený fondTB2026 - % 0 %

Výkonnosť fondu od jeho otvorenia dňa 20.3.2023 si zobrazíte zmenou stĺpcového grafu výkonnosti fondu na líniový a zadaním uvedeného dátumu otvorenia fondu.

Nikto na svete nemá krištáľovú guľu na predpoveď budúcnosti. S ohľadom na aktuálne podmienky na finančných trhoch sa však dajú načrtnúť tri scenáre vývoja fondu, na jeho 3 ročnom horizonte.

Realistický scenár predpokladá zhodnotenie na trojročnom horizonte v intervale 9 % až 16 % (3 % p.a. až 5 % p.a.). Tento scenár predpokladá, že akcie počas najbližších troch rokov nezaznamenajú výrazné poklesy a o tri roky sa budú nachádzať v rozpätí od aktuálnych úrovní po posledné predchádzajúce maximum. Ak by aj akcie na trojročnom horizonte nezarobili nič, spodnú hranica očakávaného výnosu môže byť dosiahnutá vďaka aktuálnemu výnosovému potenciálu dlhopisov. Ak sa akcie určitou mierou k rastu pridajú, reálnou može byť aj horná hranica tohto intervalu.

Optimistický scenár predpokladá zhodnotenie po troch rokoch na úrovni 16 % až 33 % (5 % p.a. až 10 % p.a.). To môže byť dosiahnuté, ak sa v priebehu najbližších 3 rokov dostanú globálne akciové trhy späť do silného rastového trendu a začnú vytvárať nové maximá. História posledných 70 rokov ukazuje, že tzv. býčie (rastové) trendy dokážu priniesť priemerné ročné zhodnotenia na dvojciferných úrovniach. Výsledný výnos fondu po troch rokoch by tak bol tvorený zo zaujímavých výnosov dlhopisov aj akcií.

Pesimistický scenár by nastal, ak by sme počas najbližších rokov zažili na finančných trhoch výrazne negatívny vývoj. Ak by akcie zaznamenali ďalší výrazný pokles v niekoľkých desiatkach percent, nedokázali by výnosovo fondu pomôcť, dlhopisová časť by ku koncu zaisťovacieho obdobia zaistila hodnotu investície, klient by tak nezarobil nič, nič by však ani nestratil.

Zloženie fondu

Graf zloženia fondu i

Podielový fond bude do akcií a dlhopisov investovať až po ukončení upisovacieho obdobia.

Opis stratégie fondu

Cieľom investičnej stratégie fondu je podieľať sa počas zaisťovacieho obdobia na raste akciových trhov, ale zároveň zaisťovať hodnotu investícií z upisovacieho obdobia voči poklesu akciových trhov. Aktívne riadenie zabezpečuje, že fond neustále prispôsobuje svoje zloženie aktuálnej situácii na trhu. To znamená, že keď hodnota rastových aktív na trhu stúpa, spravidla sa zvyšuje ich zastúpenie vo fonde s cieľom dosiahnuť atraktívny výnos. Ak ich hodnota klesá, spravidla sa znižuje ich podiel s cieľom zaistiť počiatočnú hodnotu investície.

Najväčšie investície vo fonde

SLOVAKIA (231) 0.625% 22/5/2026 EUR 26,0 %
TB 0% 11/5/2026 EUR 21,0 %
FUT. S&P500 EMINI 17,2 %
SLOVAKIA (206) 4.5% 10/5/2026 EUR 13,5 %
SLOVAKIA (216) 4.35% 14/10/2025 EUR 8,9 %

Vo fonde sú zastúpené aj

Mesačný reportIkona mesačného reportu | Tatra banka

Chcete sa dozvedieť o fonde viac?
Pozrite si mesačný report..

Otvoriť mesačný report

Podrobnejšie informácie o fonde

Dokumenty

 

Investičný citát

„Úspešné investovanie je o riadení rizika, nie o vyhýbaní sa mu."

Benjamin Graham,
americký ekonóm, investor.

   

Ako a kde jednorazovo investovať  väčšiu sumu do tohto fondu? 
Predtým si prečítajte upozornenie.

 

Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.

 

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu upravujúce aj zaistenie sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať, a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú čiastku, najmä ak obdobie, počas ktorého bol podielnikom podielového fondu, nie je totožné s referenčným obdobím, resp. viacerými za sebou nasledujúcimi referenčnými obdobiami. Uvedené potenciálne scenáre vývoja zohľadňujú predpokladané zloženie fondu, výnosový potenciál zaisťovacej zložky portfólia a potenciálne scenáre pohybu globálnych akciových trhov, či už na úroveň posledných historických maxím bez neprimeraných poklesov (realistický scenár), resp. vytváranie nových maxím v rámci silného rastového trendu (optimistický scenár), pričom tieto predpoklady sú vytvorené k dátumu vytvorenia fondu 20.3.2023. Očakávané zhodnotenie nezohľadňuje budúce daňové zaťaženie,  je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle dokumentu s kľúčovými informáciami podielového fondu. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., zaistený fond 2026 o.p.f.

Blog a Novinky

Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.

Investičný komentár
Akcie sa blížia k maximám, pozornosť sa presúva k dlhopisom

Akcie sa blížia k maximám, pozornosť sa presúva k dlhopisom

Akciové trhy majú za sebou najlepší mesiac v roku. Inflácia naďalej spomaľuje v USA aj v Európe. Pozornosť investorov sa presúva k dlhopisom, tie aktuálne ponúkajú atraktívnu investičnú príležitosť.

Novinky
Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Zmena dokumentov vybraného podielového fondu

Nové dokumenty budú účinné od 4. decembra 2023

Investičný komentár
Silný november pokračuje

Silný november pokračuje

Hlavné americké akciové indexy ťahajú štvortýždňovú víťaznú sériu. Dosiahne S&P 500 do konca roka svoje nové historické maximum? Tržby spoločnosti Nvidia sa strojnásobili, boom AI pokračuje. Black Friday odštartoval sviatočnú nákupnú sezónu.

Všetky články 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/podielove-fondy/defenzivne-fondy/zaisteny-fond-2026/