Zverenie činností Zverenie činností
 1. DDS
 2. /
 3. O spoločnosti
 4. /
 5. Zverenie činností

Zverenie činností

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. podľa § 37 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení s účinnosťou od 1.2.2015 zverila spoločnosti Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava nasledovné činnosti:

 • vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
 • vyplácanie dávok,
 • vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
 • vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
 • zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
 • určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
 • informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Starneme rýchlejšie, ako si myslíme

Slovensko rýchlo starne – tieto slová už počul asi každý z nás. Napriek tomu si iba málo ľudí uvedomuje, o aký veľký problém v skutočnosti ide a aké vážne sú jeho dôsledky.

Blogy
Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Ako sa vás dotknú znížené odvody do II. piliera?

Dôchodkové sporenie môžeme prirovnať k behu na dlhú trať. Občas vás potrápia náročné situácie, ale so správne zvolenou prípravou im dokážete čeliť a úspešne dosiahnuť vami vytýčený cieľ.

Blogy
Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkové fondy dosahujú atraktívne zhodnotenia

Dôchodkovým fondom sa počas posledného roka darilo a klienti v III. pilieri v súčasnosti dosahujú nadštandardné zhodnotenie svojich úspor.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/o-spolocnosti/zverenie-cinnosti/