Zverenie činností Zverenie činností
 1. DDS
 2. /
 3. O spoločnosti
 4. /
 5. Zverenie činností

Zverenie činností

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. podľa § 37 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení s účinnosťou od 1.2.2015 zverila spoločnosti Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava nasledovné činnosti:

 • vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok,
 • vyplácanie dávok,
 • vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok,
 • vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu,
 • zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde,
 • určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
 • informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností.

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Dokumenty
Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Zmena dokumentov doplnkových dôchodkových fondov k 1. 2. 2024

Aktualizácia kľúčových informácií príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Tip pre vás
Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Zasielanie ročných výpisov z III. piliera za rok 2023

Začiatok roka už tradične patrí zasielaniu ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Novinky
Komfortné sporenie na dôchodok

Komfortné sporenie na dôchodok

Otvoriť si dôchodkové sporenie je prvým krokom na ceste za lepším dôchodkom. Dôležité je však aj to, akej dôchodkovej spoločnosti zveríte svoje úspory.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/o-spolocnosti/zverenie-cinnosti/