1. Blog
 2. /
 3. Dôchodok
 4. /
 5. Prvý krok k lepšiemu dôchodku ste urobili. Urobíte aj ten druhý?

Prvý krok k lepšiemu dôchodku ste urobili. Urobíte aj ten druhý?

Pavol Ďurkovič | produktový manažér Tatra banky Autor: Pavol Ďurkovič, produktový manažér Tatra banky | 12.01.2024 | 3 min. čítania

odchod do dochodku

Koncom roka 2022 boli schválené viaceré zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré začali platiť v priebehu roka 2023. Nie všetky nás potešili. Medzi pozitívne zmeny určite neradíme spomalenie rastu nových dôchodkov či zvyšovanie veku odchodu do dôchodku.

Hlavné dôchodkové zmeny roku 2023

Mínusy:
 • pomalší rast nových dôchodkov 
   

 • zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

Plusy:
 • predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

 • rodičovský dôchodok

 

Nové dôchodky sa vypočítavajú pomocou vzorca, v ktorom je ako jedna z premenných zakomponovaný aj rast miezd v ekonomike. Tento prístup je spravodlivý, pretože ak rýchlejšie rastú mzdy, rýchlejšie rastú aj nové dôchodky. Náhrada mzdy tak ostáva na približne rovnakej úrovni. Od roku 2023 sa však už vo vzorci nezapočítava celý rast miezd, ale len 95 percent rastu. Vo výsledku tak budú nové penzie v porovnaní s platmi rásť stále pomalšie.

Druhou nie príliš príjemnou zmenou je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Pred zmenou bol maximálny vek odchodu do dôchodku 64 rokov. Ľudia sa ale dožívajú stále viac rokov a teda aj penziu poberajú dlhšie. To kladie vysoké nároky na financovanie dôchodkov. Aby štát ušetril a chránil verejné financie, dôchodkový strop 64 rokov bol zrušený

Dôchodkový vek sa teraz stanovuje podľa priemerného veku dožitia. Ten je momentálne 77 rokov (muži necelých 74 rokov a ženy takmer 81 rokov) a postupne sa stále zvyšuje. Inými slovami, čím vyššieho veku sa budeme dožívať, tým neskôr pôjdeme do dôchodku. Cieľom je, aby ľudia dlhšie pracovali a v dôchodku žili viac-menej stále rovnakú dobu. V budúcnosti pravdepodobne pôjdeme do dôchodku vo veku vyššom ako 65 rokov.

A ako dlho sú na dôchodku súčasní dôchodcovia? Ak sa pozrieme na dôchodcov, ktorí išli do dôchodku okolo roku 2005-2010, tak dôchodkový vek mužov bol približne 62 rokov a žien približne 61 rokov (podľa počtu vychovaných detí). Teda súčasní dôchodcovia poberajú dôchodok v priemere 15 až 16 rokov (muži asi 12 rokov a ženy asi 20 rokov).

Priemerná doba života na dôchodku (2023)
 • Muži: 12 rokov 

 • Ženy: 20 rokov 

 • Priemer: 15 až 16 rokov  

 

dlzka dochodku

Lepšie podmienky odchodu do predčasného dôchodku

Dobrou správou však je, že sa zlepšujú možnosti odchodu do predčasného dôchodku. Doteraz bolo možné odísť do dôchodku o 2 roky skôr a vypočítaný štandardný dôchodok sa krátil o 0,5 percenta za každý mesiac skoršieho odchodu. 

V súčasnosti, ak splníme zákonné podmienky, môžeme odísť do dôchodku ešte skôr – po 40 odpracovaných rokoch. Niektorým pracujúcim tak vznikne možnosť odísť do penzie už vo veku 58-60 rokov. Pozor, vypočítaný dôchodok sa aj tu bude krátiť, ale len o 0,3 percenta mesačne.

kedy mozem ist do predcasneho dochodku

Predčasný dôchodok je lákavý, ale zníženie dôchodku už nie. Ak si však dlhodobo a správne sporíme v 3. pilieri, dôchodok z 3. piliera môže vykryť nielen znížený predčasný dôchodok, ale môže aj doplniť štátny dôchodok tak, aby sme si zachovali životný štandard z produktívneho veku.

V prieskumoch sa mladí ľudia často vyjadrujú, že by chceli poberať dôchodok vo výške aspoň 1 000 eur. Pozrime sa na príklade klienta Michala, čo by mal urobiť, ak by aj on chcel poberať dôchodok 1 000 eur.

Modelový príklad: Ako poberať dôchodok aspoň 1 000 eur

25-ročný Michal by mal ísť do dôchodku vo veku 65 rokov. Odhad jeho dôchodku bude 620 eur (v dnešných cenách). Michal by však chcel ísť do dôchodku už vo veku 60 rokov a mať dôchodok aspoň 1 000 eur.

Michal chce ísť teda do dôchodku o 5 rokov skôr. Vypočítaný štátny dôchodok sa mu zníži o 18 percent (5 rokov x 12 mesiacov x 0,3 percenta mesačne), čo predstavuje sumu 112 eur. To je značný pokles dôchodku, čo Michal pravdepodobne neakceptuje a zostane pracovať dlhšie.

Predčasný dôchodok by dostával vo výške 508 eur, čo je veľmi ďaleko od želaných 1 000 eur. Ak chce Michal odísť do dôchodku skôr a s dôchodkom 1 000 eur, potrebuje doplnkový dôchodok v sume 492 eur.  

Dobrá správa je, že Michal si založil sporenie v DDS a mesačne si sporí 40 eur.

Koľko si nasporí do svojej 60-tky? A bude mu doplnkový dôchodok z 3. piliera stačiť na želaný dôchodok 1 000 eur? 

 • Pri mesačnom príspevku 40 eur bude mať Michal vo veku 60 rokov nasporenú sumu vyše 63 200 eur, čo mu prinesie doplnkový dôchodok vo výške 264 eur (vyplácaný počas 10 rokov). Bude teda dostávať asi 800 eur a bez problémov si nahradí krátenie predčasného dôchodku. 
 • Ale ak bude chcieť 1 000 eur, potrebuje si mesačný príspevok navýšiť aspoň na 75 eur. Vtedy si nasporí vyše 118 500 eur, čo mu prinesie dôchodok z 3. piliera 494 eur a teda jeho celková penzia dosiahne želaných 1 000 eur.

 

Dôležité je vedieť, akú sumu budeme potrebovať

Pri dôchodkovom sporení je dôležité mať aspoň predstavu, aký doplnkový dôchodok chceme dostávať – aby sme mohli odísť do dôchodku skôr a aby sme si čo najviac udržali životný štandard z produktívneho veku.

V tomto môže pomôcť 3-pilierová kalkulačka DDS, ktorá umožňuje modelovať odhadovanú výšku budúceho štátneho dôchodku aj sumu doplnkového dôchodku z DDS.

Budeme sa môcť rozhodnúť

Hlavná myšlienka je tu jasná: stačí mať v dôchodkovom sporení nasporenú dostatočnú sumu a budeme sa môcť rozhodnúť, či odídeme do dôchodku aj skôr a s plným finančným zabezpečením, alebo budeme pracovať ďalej.

Ak však nebudeme mať nasporenú potrebnú sumu, k takémuto rozhodovaniu sa ani nedostaneme. 

rozhodnutie

Ak potrebujete navýšiť príspevok, urobte to čo najskôr

Čím skôr to urobíte, tým menšie navýšenie bude stačiť. Ak by ste toto rozhodnutie odkladali príliš dlho, potrebné navýšenie by mohlo byť také veľké, že by ste si ho nemohli dovoliť.

Zmeniť výšku sporenia môžete urobiť aj z pohodlia domu cez Internet bankingTB alebo mobilnú aplikáciu Tatra banka. Budete tak o niečo bližšie k lákavej predstave skoršieho odchodu do dôchodku.

Hovorí sa, že najdôležitejšie je začať. Pri dôchodkovom sporení to platí dvojnásobne. Ak ste už urobili prvý krok a sporíte si v treťom pilieri, urobte aj druhý a nastavte si optimálnu výšku svojho mesačného príspevku.

Pomôže vám s tým naša 3-pilierová dôchodková kalkulačka.  

Dôchodková kalkulačka 

 

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/druhy-krok-k-lepsiemu-dochodku/