1. Personal
 2. /
 3. Úvery
 4. /
 5. HypotékaTB

HypotékaTB na dom, byt
aj stavebný pozemok

Získajte úrokovú sadzbu už od 4,29 % p. a. pri 5-ročnej fixácii s Programom odmeňovaniaTB Hypotéka.

Online vybavenie vybraných zmien

Online vybavenie vybraných zmien

Úver až do 90% hodnoty zabezpečenia

Úver až do 90 % hodnoty zabezpečenia

Kalkulačka pre HypotékuTB

Požadovaný úver

i
i

Ponuka

Doba fixácie * Úroková sadzba od Mesačná splátka od

Reprezentatívny príklad:
Pri úvere  EUR s úrokovou sadzbou  % p. a., dobou splatnosti v mesiacoch/počte splátok a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške  EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške  EUR , jednorazovým poplatkom za kataster  EUR, mesačným poistným za poistenie splácania hypotéky vo výške  EUR, mesačným poplatkom za Účet pre modrú planétuTB vo výške  EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške  EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov  % pri mesačnej splátke úveru  EUR (výška poslednej splátky úveru je  EUR). Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje  EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Potrebujete poradiť s hypotékou?
Nechajte nám telefónne číslo, zavoláme vám.

 

*Doba fixácie je obdobie počas ktorého banka nezmení jednostranne výšku úrokovej sadzby. V prípade záujmu o fixáciu úrokovej sadzby na celú dobu splatnosti úveru, kontaktujte DIALOG Live *1100

Tento výpočet má informatívny charakter.

Ponuka pre vás

Výška úveru Úroková sadzba Mesačná splátka Mám záujem

*Doba fixácie je obdobie počas ktorého banka nezmení jednostranne výšku úrokovej sadzby. V prípade záujmu o fixáciu úrokovej sadzby na celú dobu splatnosti úveru, kontaktujte DIALOG Live *1100

Tento výpočet má informatívny charakter.

Získajte zľavu z úrokovej sadzby až 0,2 % p. a. s Programom odmeňovaniaTB Hypotéka

Čím viac produktov si vyberiete z našej ponuky, tým nižšia bude úroková sadzba vašej hypotéky, ak zároveň splníte aj ostatné podmienky.

Detailné informácie nájdete v Podmienkach Programu odmeňovaniaTB Hypotéka.

Najvyššia zľava

Využívam
2 ďalšie produkty

Zľava 0,2 % p. a.
z úrokovej sadzby

Jednoduchá zľava

Využívam
1 ďalší produkt

Zľava 0,1 % p. a.
z úrokovej sadzby

Nevyužívam žiadny
ďalší produkt

Štandardná
úroková sadzba

Využívaním týchto produktov si znížite úrokovú sadzbu na HypotékeTB.


--- WJdocId-69229 ---

--- WJdocId-69230 ---

Ako to funguje?

Banka vyhodnocuje splnenie podmienok pre priznanie zvýhodnenia:

 • 3 ucelené kalendárne mesiace predchádzajúce dňu podania žiadosti o poskytnutie úveru alebo  jeho prvého čiastočného čerpania a následne
 • prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí Úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace.
 • V prípade nesplnenia podmienok v sledovanom období sa uplatní úroková sadzba bez príslušnej zľavy. Ak v ďalšom sledovanom období dôjde k splneniu podmienok pre priznanie niektorej zľavy, zľava bude opäť poskytnutá.
--- WJdocId-69231 ---

Získajte 100 % zľavu z poplatku za úver* s Hypotékou pre modrú planétuTB

 

Stačí, ak nám pri podaní žiadosti o úver predložíte k financovanej nehnuteľnosti:

 • energetický certifikát alebo
 • tepelno-technický posudok.

Akceptujeme triedu A0, A1, B.

 

*Zľava sa nevzťahuje na tieto časti poplatku za úver: ohodnotenie bytu alebo nehnuteľnostidoručenie návrhu na vklad zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti na príslušný okresný úrad.

Požiadajte o Hypotéku pre modrú planétuTB a získate 100 % zľavu z poplatku za úver

Často kladené otázky k energetickým certifikátom

--- WJdocId-58567 ---
--- WJdocId-58568 ---
--- WJdocId-58569 ---
--- WJdocId-74830 ---
--- WJdocId-58570 ---
--- WJdocId-58571 ---
--- WJdocId-58572 ---
--- WJdocId-58573 ---

Sprievodca hypotékou

Nechajte sa previesť sprievodcom hypotekárnym úverom Pozrite sa, ako prebieha proces hypotekárneho úveru

Sprievodca: HypotékaTB

Vedeli ste, že vybaviť si hypotéku na bývanie je naozaj jednoduché? Prečítajte si 5 jednoduchých krokov v našom sprievodcovi hypotékou a presvedčíte sa sami.

   Stiahnúť sprievodcu 
1

Konzultácia

Prvým krokom k získaniu produktu HypotékaTB je konzultácia. Dohodnite si termín svojho stretnutia prostredníctvom služby DIALOG Live *1100 alebo navštívte akúkoľvek pobočku Tatra banky.

Ponuku všetkých úverových produktov sa dozviete hneď na prvom stretnutí a je len na vás, ako si financovanie nového bývania vyskladáte.

Podmienky konzultácie sú platné 30 dní, počas ktorých sa môžete rozhodnúť, čo ďalej.

Dohodnúť stretnutie

TIP Tip pre vás Naši hypotekárni bankári sú odborníci v oblasti úverov a radi vám vysvetlia všetko, čo vás bude zaujímať.
2

Podanie žiadosti o úver

Ak ste sa rozhodli pre produkt HypotékaTB, po predložení všetkých potrebných dokladov podáte u hypotekárneho bankára žiadosť o úver. Ak o úver žiadate so spoludlžníkom, pri podaní žiadosti nie je potrebná jeho prítomnosť v prípade, že počas konzultácie podpísal príslušné súhlasy.

2

Aké doklady môžete potrebovať k žiadosti?

 • doklad totožnosti žiadateľov
 • doklady o príjme žiadateľov (napríklad v prípade príjmu z podnikania alebo príjmu zo zahraničia)
 • doklady k účelu úveru (v prípade účelových úverov – napríklad kúpna zmluva, stavebné povolenie alebo položkový rozpočet)
 • doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok)

Môžete využiť služby znalca podľa vlastného výberu a priniesť jeden originál znaleckého posudku. Tento nesmie byť starší ako jeden rok (v prípade refinančného úveru je možné akceptovať aj starší znalecký posudok, nie však viac ako 5-ročný).

TIP Tip pre vás Ak zakladáte byt, dajte si ho ohodnotiť prostredníctvom Tatra banky – interný znalecký posudok vypracujeme za poplatok 150 EUR na jednu nehnuteľnosť.
3

Schvaľovanie vašej žiadosti

Schvaľovanie žiadosti o úver v sebe okrem hodnotenia vašej schopnosti splácať úver a bonity zahŕňa aj verifikáciu znaleckého posudku. O výsledku schvaľovania úveru vás bude informovať hypotekárny bankár.

3

Čo sa deje po schválení úveru

Po schválení vám pripravíme zmluvnú dokumentáciu. Podmienky uvedené v návrhu zmluvy o úvere vám banka garantuje 30 dní. Pri jej podpisovaní vám hypotekárny bankár vysvetlí, aké kroky musíte urobiť, aby ste mohli načerpať úver.

3

Spôsoby podpísania zmluvy

Máte viacero možností, ako podpísať zmluvy:

 • v pobočke Tatra banky bez poplatku,
 • pred notárom s poplatkom,
 • na matrike s poplatkom.
4

Čerpanie úveru

Na čerpanie úveru vám stačí už len: 

 • navštíviť katastrálny odbor príslušného okresného úradu, kde odnesiete tieto doklady:
  • 2x návrh na vklad záložného práva,
  • 2x zmluvu o záložnom práve,
  • kópiu plnomocenstva za banku,
  • prípadne iné doklady uvedené ako príloha k zmluve o záložnom práve,
 • priniesť do banky jeden originál návrhu na vklad záložného práva s vyznačením podania na katastri,
 • zabezpečiť poistenie nehnuteľnosti, ktoré je pri hypotéke povinné, a potvrdiť v poisťovni tlačivo potvrdenie prijatia oznámenia o vzniku záložného práva. Výber poisťovne je na vás,
 • splniť ostatné individuálne podmienky čerpania úveru uvedené k úverovej zmluve,
 • požiadať v banke o čerpanie úveru.
TIP Tip pre vás Poistenie nehnuteľnosti od poisťovne UNIQA môžete jednoducho a rýchlo vybaviť aj priamo v našej pobočke Tatra banky. Využiť môžete tiež službu Vybavíme kataster za vás za poplatok vo výške 30 EUR, kedy za vás kuriér odnesie potrebné doklady na katastrálny odbor príslušného okresného úradu.
5

Život úveru

Podmienky po čerpaní

Nezabudnite ani na podmienky po čerpaní úveru. Čo presne je potrebné do banky doručiť, sa dozviete nielen zo Všeobecných podmienok pre poskytovanie úverov, ale aj zo zoznamu dokladov, ktorý je súčasťou úverovej dokumentácie.

5

Zmeny na úvere

Svoj úver budete splácať v mesačných anuitných splátkach. Počas obdobia fixácie sa vaša splátka nebude meniť. V priebehu splácania môžte, napríklad:

 • požiadať o zmenu pôvodne založenej nehnuteľnosti na inú,
 • požiadať o zmenu spoludlžníka,
 • požiadať o odklad splátok,
 • realizovať mimoriadne splátky.
TIP Tip pre vás Požiadajte o zmenu dňa splátky, zmenu účtu splácania a zmenu výšky úrokovej sadzby a doby jej fixácie cez Internet bankingTB v časti Úvery
5

Fixácia a úrok

Fixáciu úroku si môžete dohodnúť na niekoľko rokov. Počas tohto obdobia sa váš úrok nebude meniť. Minimálne 2 mesiace pred koncom fixácie vás budeme písomne kontaktovať, oznámime vám novú úrokovú sadzbu a nové obdobie fixácie. Vy sa tak môžete rozhodnúť, či:

 • prijmete novú úrokovú sadzbu a obdobie fixácie,
 • prijmete ponuku na predĺženie alebo skrátenie fixácie aj s príslušnou úrokovou sadzbou.

Dohodnúť stretnutie

TIP Tip pre vás Odporúčame vám používať náš Internet bankingTB alebo mobilnú aplikáciu Tatra banka, vďaka ktorým dostanete oznámenia k vášmu úveru elektronicky.

Daňový bonus

Nárok na daňový bonus si uplatňujete na príslušnom daňovom úrade v rámci daňového priznania.
Potvrdenie pre daňový úrad si môžete osobne vyzdvihnúť v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

Za zdaňovacie obdobie roka 2023 sa môžete uplatniť daňový bonus, ak spĺňate súčasne podmienky stanovené zákonom pre jednotlivé daňové bonusy.

Za rok 2023 si môžete uplatniť iba jeden z nižšie uvedených daňových bonusov, aj keď spĺňate podmienky pre obidva. Môžete požiadať banku o vystavenie oboch potvrdení a následne sa rozhodnúť, ktoré potvrdenie predložíte Daňovému úradu.

--- WJdocId-80785 ---
--- WJdocId-80786 ---

Často kladené otázky

--- WJdocId-80191 ---
--- WJdocId-69248 ---
--- WJdocId-69249 ---
--- WJdocId-69250 ---
--- WJdocId-69247 ---
--- WJdocId-69251 ---
--- WJdocId-69252 ---

Potrebujete poradiť s hypotékou?

Skontaktujeme vás s najlepšou ponukou pre vás. Nechajte nám vaše telefónne číslo.

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/hypoteka/