1. Personal
 2. /
 3. Úvery
 4. /
 5. HypotékaTB

HypotékaTB na dom, byt
aj stavebný pozemok

Získajte úrokovú sadzbu už od 4,29 % p. a. pri 5-ročnej fixácii s Programom odmeňovaniaTB Hypotéka.

Tatra banka poskytuje hypotéky už 23 rokov a do roku 2023 sme pomohli riešiť bývanie pre viac ako 158 500 klientov. Pridajte sa k nim.

Kalkulačka pre HypotékuTB

Požadovaný úver

i
i

Ponuka

Doba fixácie * Úroková sadzba od Mesačná splátka od

Reprezentatívny príklad:
Pri úvere  EUR s úrokovou sadzbou  % p. a., dobou splatnosti v mesiacoch/počte splátok (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN bol použitý dodatočný zákonný predpoklad) a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške  EUR, jednorazovým poplatkom za ohodnotenie nehnuteľnosti vo výške  EUR , jednorazovým poplatkom za kataster  EUR, mesačným poistným za poistenie splácania hypotéky vo výške  EUR, mesačným poplatkom za Účet pre modrú planétuTB vo výške  EUR a ročným poistným za poistenie nehnuteľnosti vo výške  EUR predstavuje ročná percentuálna miera nákladov  % pri mesačnej splátke úveru  EUR (výška poslednej splátky úveru je  EUR). Celková suma, ktorú klient uhradí, predstavuje  EUR, pričom pri výpočte úrokov sa vychádza z predpokladu, že všetky mesiace v roku majú 30 dní a kalendárny rok má 360 dní.

Potrebujete poradiť s hypotékou?
Nechajte nám telefónne číslo, zavoláme vám.

 

*Doba fixácie je obdobie počas ktorého banka nezmení jednostranne výšku úrokovej sadzby. V prípade záujmu o fixáciu úrokovej sadzby na celú dobu splatnosti úveru, kontaktujte DIALOG Live *1100

Ponuka pre vás

Výška úveru Úroková sadzba Mesačná splátka Mám záujem

*Doba fixácie je obdobie počas ktorého banka nezmení jednostranne výšku úrokovej sadzby. V prípade záujmu o fixáciu úrokovej sadzby na celú dobu splatnosti úveru, kontaktujte DIALOG Live *1100

Získajte zľavu z úrokovej sadzby až 0,2 % p. a. s Programom odmeňovaniaTB Hypotéka

Čím viac produktov si vyberiete z našej ponuky, tým nižšia bude úroková sadzba vašej hypotéky, ak zároveň splníte aj ostatné podmienky.

Detailné informácie nájdete v Podmienkach Programu odmeňovaniaTB Hypotéka.

Najvyššia zľava

Využívam
2 ďalšie produkty

Zľava 0,2 % p. a.
z úrokovej sadzby

Jednoduchá zľava

Využívam
1 ďalší produkt

Zľava 0,1 % p. a.
z úrokovej sadzby

Nevyužívam žiadny
ďalší produkt

Štandardná
úroková sadzba

Využívaním týchto produktov si znížite úrokovú sadzbu na HypotékeTB.


--- WJdocId-69229 ---

--- WJdocId-69230 ---

Ako to funguje?

Banka vyhodnocuje splnenie podmienok pre priznanie zvýhodnenia:

 • 3 ucelené kalendárne mesiace predchádzajúce dňu podania žiadosti o poskytnutie úveru alebo  jeho prvého čiastočného čerpania a následne
 • prvé ucelené 3 kalendárne mesiace po poskytnutí Úveru alebo jeho prvého čiastočného čerpania a potom každé nasledujúce 3 kalendárne mesiace.
 • V prípade nesplnenia podmienok v sledovanom období sa uplatní úroková sadzba bez príslušnej zľavy. Ak v ďalšom sledovanom období dôjde k splneniu podmienok pre priznanie niektorej zľavy, zľava bude opäť poskytnutá.
--- WJdocId-69231 ---

Získajte 100 % zľavu z poplatku za úver* s Hypotékou pre modrú planétuTB

 

Stačí, ak nám pri podaní žiadosti o úver predložíte k financovanej nehnuteľnosti:

 • energetický certifikát alebo
 • tepelno-technický posudok.

Akceptujeme triedu A0, A1, B.

 

*Zľava sa nevzťahuje na tieto časti poplatku za úver: ohodnotenie bytu alebo nehnuteľnostidoručenie návrhu na vklad zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnosti na príslušný okresný úrad.

Požiadajte o Hypotéku pre modrú planétuTB a získate 100 % zľavu z poplatku za úver

Často kladené otázky k energetickým certifikátom

--- WJdocId-58567 ---
--- WJdocId-58568 ---
--- WJdocId-58569 ---
--- WJdocId-74830 ---
--- WJdocId-58570 ---
--- WJdocId-58571 ---
--- WJdocId-58572 ---
--- WJdocId-58573 ---

Sprievodca hypotékou

Splniť si sen o novom bývaní môže byť jednoduchšie, ako ste si mysleli. Prečítajte si náš 6-krokový návod a presvedčte sa sami. 

Konzultácia

Prvým krokom k získaniu hypotéky (úveru na bývanie) je konzultácia. Zvoliť si môžete:

 • online stretnutie cez službu DIALOG Live na čísle *1100 alebo
 • osobnú návštevu v pobočke Tatra banky.

Nezáväznú ponuku úveru dostanete už na prvom stretnutí. Ponuka je platná 30 dní, počas ktorých sa môžete rozhodnúť, čo ďalej

Žiadosť

Ak vám vyhovujú parametre a podmienky, podajte žiadosť o úver u hypotekárneho bankára.

Doklady potrebné k žiadosti o úver:

 • doklady totožnosti žiadateľov
 • doklady o príjme žiadateľov (napríklad v prípade príjmu z podnikania alebo príjmu zo zahraničia)
 • doklady k účelu úveru (napríklad kúpna zmluva, stavebné povolenie alebo položkový rozpočet pri výstavbe; tieto doklady nie sú potrebné pri Americkej hypotékeTB)
 • doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok)

Čo sa týka znaleckého posudku potrebné je priniesť 1x originál dokumentu. Ten nesmie byť starší ako jeden rok (v prípade refinančného úveru je možné akceptovať aj starší znalecký posudok, nie však viac ako 7-ročný).

Tip: Znalca vybavíme za vás

Ak zakladáte byt, dajte si ho ohodnotiť cez Tatra banku. Ohodnotenie zabezpečíme za poplatok 150 EUR (za jednu nehnuteľnosť, pričom banka zabezpečí ohodnotenie iba v prípade, že nejde o financovanú nehnuteľnosť pri úvere s účelom nadobudnutie).

Schvaľovanie

Schvaľovanie žiadosti o úver je individuálne a výsledok závisí od viacerých faktorov. Pri schvaľovaní sa prihliada na vašu schopnosť splácať úver ako aj na hodnotu zakladanej nehnuteľnosti.

Tip: Sledujte stav vašej žiadosti

Aktivujte si mobilnú aplikáciu Tatra banka a stav spracovania vašej žiadosti o hypotéku môžete sledovať online v detaile produktu.

O výsledku vás bude informovať hypotekárny bankár. Ak ste klientom Tatra banky a máte aktivovanú mobilnú aplikáciu Tatra banka, príde vám aj push notifikácia.

Po schválení úveru vám pripravíme zmluvnú dokumentáciu, ktorú si budete môcť ešte pred podpisom preštudovať.

Podmienky uvedené v návrhu vám garantujeme 30 dní.

Podpis zmluvy

Máte viacero možností, ako podpísať hypotekárnu zmluvu:

 • v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky bez poplatku,
 • pred notárom s poplatkom,
 • na matrike s poplatkom.

Ak sa aj rozhodnete pre podpis pred notárom alebo na matrike, vždy je potrebné zmluvu priniesť naspäť do pobočky. Hypotekárny bankár dokument skontroluje a zabezpečí podpis za banku.

Čerpanie

Na čerpanie úveru vám stačí už len:

 • navštíviť katastrálny odbor príslušného okresného úradu, kde odnesiete všetky potrebné doklady a zaplatíte poplatok za návrh na vklad,
 • priniesť do banky jeden originál návrhu na vklad záložného práva (musí byť potvrdený katastrom),
 • zabezpečiť poistenie zakladanej nehnuteľnosti, ktoré je pri hypotéke povinné, a priniesť do banky poisťovňou potvrdené tlačivo Potvrdenie prijatia oznámenia o vzniku záložného práva,
 • splniť ostatné individuálne podmienky čerpania úveru uvedené v úverovej zmluve,
 • požiadať v banke o čerpanie úveru.

Doklady potrebné pre kataster:

 • 2x návrh na vklad záložného práva
 • 2x zmluva o záložnom práve
 • kópia plnomocenstva za banku
 • iné doklady uvedené ako príloha k zmluve o záložnom práve

Počas obdobia, kedy postupne čerpáte hypotéku, platíte banke len úroky za vyčerpanú časť.

Po dočerpaní celého úveru začnete platiť mesačnú anuitnú splátku, ktorá sa skladá z úrokov a istiny.

Tip: Šetrite svoj čas

Nechajte návštevu katastra na nás. Služba je spoplatnená vo výške 30 EUR (za jednu návštevu katastra).

Rovnako vám vieme pomôcť s poistením. Poistenie nehnuteľnosti od poisťovne UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu vám sprostredkujeme priamo v našej pobočke alebo telefonicky cez službu DIALOG Live.

Zmeny

Nezabudnite ani na podmienky po čerpaní úveru. Čo presne je potrebné do banky doručiť, nájdete v zozname dokladov, ktorý je súčasťou vašej úverovej dokumentácie.

Svoj úver budete splácať v mesačných anuitných splátkach. Počas obdobia fixácie sa vaša splátka nebude meniť.

V priebehu splácania môžete požiadať o niektoré zmeny. Sú to napríklad:

 • zmena dňa splátky
 • zmena účtu splácania
 • zmena doby fixácie úrokovej sadzby
 • zmena pôvodne založenej nehnuteľnosti na inú
 • zmena spoludlžníka

Máte tiež možnosť realizovať mimoriadne splátky.

Tip: Požiadajte o zmeny online

Stiahnite si aplikáciu Tatra banka do svojho mobilu a požiadajte o zmenu dňa splátky, zmenu účtu splácania alebo zmenu doby fixácie úrokovej sadzby pohodlne online.

Pozrite si návod

 

Stiahnúť sprievodcu 

Online zmeny na úvere

O vybrané zmeny je teraz možné požiadať online z pohodlia domova v Internet bankinguTB alebo mobilnej aplikácii Tatra banka v časti Úvery. Môžete požiadať o zmenu dňa splátky, zmenu účtu splácania prípadne zmeniť výšku úrokovej sadzby a dobu jej fixácie (možné len v prípade, že vám bolo doručené Oznámenie o nových podmienkach vášho úveru).
Prečítajte si náš blog k online zmenám na hypotéke pre viac informácií.

Daňový bonus

Nárok na daňový bonus si uplatňujete na príslušnom daňovom úrade v rámci daňového priznania.
Potvrdenie pre daňový úrad si môžete osobne vyzdvihnúť v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

Za zdaňovacie obdobie roka 2023 sa môžete uplatniť daňový bonus, ak spĺňate súčasne podmienky stanovené zákonom pre jednotlivé daňové bonusy.

Za rok 2023 si môžete uplatniť iba jeden z nižšie uvedených daňových bonusov, aj keď spĺňate podmienky pre obidva. Môžete požiadať banku o vystavenie oboch potvrdení a následne sa rozhodnúť, ktoré potvrdenie predložíte Daňovému úradu.

--- WJdocId-80785 ---
--- WJdocId-80786 ---

Často kladené otázky

--- WJdocId-80191 ---
--- WJdocId-69248 ---
--- WJdocId-69249 ---
--- WJdocId-69250 ---
--- WJdocId-69247 ---
--- WJdocId-69251 ---
--- WJdocId-69252 ---

Potrebujete poradiť s hypotékou?

Skontaktujeme vás s najlepšou ponukou pre vás. Nechajte nám vaše telefónne číslo.

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/hypoteka/