Doplnkové dôchodkové sporenie Tatra banky (III. pilier)

Po odchode z aktívneho života môže váš príjem klesnúť až pod hranicu 50 %. Demografické a ekonomické prognózy naznačujú, že sa tento rozdiel bude zväčšovať. Preto sa téma dôchodkového zabezpečenia týka všetkých produktívnych ľudí. Doplnkové dôchodkové sporenie alebo III. pilier je dobrovoľná forma finančného zabezpečenia na dôchodok. Spolu so štátnym dôchodkom - I. pilier a starobným dôchodkovým sporením - II. pilier tvoria od roku 2004 základ dôchodkového systému na Slovensku.

  • Cieľom III. piliera je pomôcť zachovať životný štandard na dôchodku.
  • Vďaka možnosti získať príspevok zamestnávateľa si dokážete nasporiť výrazne viac.
  • III. pilier dlhodobo poráža infláciu reálnym zhodnocovaním vašich úspor.
  • Príspevky na sporenie si môžete odpočítať zo základu dane až do výšky 180 EUR ročne.
  • Príspevky, vrátane zamestnávateľských, sú vaším majetkom a stávajú sa predmetom dedenia.
  • Prehľad o sporení máte vždy poruke v mobilnej aplikácii Tatra bankaInternet bankinguTB.

Zaujímavé

Chceli by ste byť informovaný o aktuálnych trendoch pri dlhodobom sporení, ale zároveň nechcete tráviť hodiny hľadaním relevantných informácii na webe? Pridajte sa k našim odberateľom a my vám budeme pravidelne zasielať všetky potrebné informácie zo sveta investovania a dôchodkov.

Odoberať novinky

Unikátny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu - Comfort lifeTB 

Príspevky na III. pilier sa počas celej doby sporenia zhodnocujú vo fondoch s cieľom zvýšiť váš príjem v období na dôchodku. DDS Tatra banky ako jediná spoločnosť v sektore doplnkového dôchodkového sporenia používa personalizovanú investičnú stratégiu Comfort lifeTB, ktorá sa neustále prispôsobuje vášmu veku.

V prvých rokoch sporenia sa vo fonde zameriavame na investície do rastových aktív pre dosiahnutie čo najvyšších výnosov.

S pribúdajúcim vekom sa pomer investícií začína automaticky meniť v prospech konzervatívnejších aktív. Dôvodom je ochrana vašich úspor pred nepriaznivými pohybmi na finančných trhoch.

Graf Comfort life

V čom je investičná stratégia Comfort lifeTB unikátna?

Vhodne zvolený fond sa prispôsobuje vášmu veku, a preto ho nemusíte už nikdy meniť.

Aktívna správa fondov Comfort lifeTB dokáže pružne reagovať na globálny vývoj.

Automatické skonzervatívňovanie slúži na ochranu nadobudnutých dôchodkových úspor.

 

Zaslúženy oddych

“Ak si chcete zachovať životný štandard aj po odchode z pracovného života, váš celkový dôchodok by mal dosahovať približne 70 % príjmu pred dôchodkom.”

Zlaté dôchodkové pravidlo

Vypočítajte si svoj optimálny dôchodok 

 1

Zadajte základné vstupné údaje.

 2

Vypočítajte si odhadovanú výšku štátneho dôchodku.

 3

Nastavte si výšku sporenia v III. pilieri podľa svojich predstáv.

4 

Sporenie si môžete otvoriť kliknutím na "Mám záujem o sporenie".

1/4

Základné vstupné údaje

i
r.
i
i

Vypočítať lepší dôchodok s III. pilierom

2/4

Doplnkový dôchodok (III. pilier)

Aký bude môj celkový dôchodok?

3/4

Odhad celkového mesačného dôchodku
vo veku 64 rokov v dnešných cenách i

-

i

Vaša aktuálna miera náhrady mzdy je
%
z odhadu posledného hrubého príjmu pred dôchodkom

III.pilier i
0
II.pilier
147
I.pilier i
400
100 %
70 %
50 %
25 %
 € i -i

Dokončiť

Podrobné informácie o III. pilieri nájdete detailne popísané nižšie.

Vaše úspory v III. pilieri pri mesačnom príspevku vo výške i

xx

Odhad nasporenej sumy v III. pilieri
0
Vlastné príspevky
0
Príspevky zamestnávateľa
147
Očakávaný výnos
400
Doba sporenia
34
Dôchodkový fond
Comfort Life 2060
Daňová úľava počas celej doby sporenia v III. pilieri
0
4/4

Sporením v III. pilieri
si môžete zvýšiť svoj dôchodok na

687

Vydajte sa na cestu k svojmu vysnívanému dôchodku

V mobilnej aplikácii Tatra banka* Mobilná aplikácia
Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

Základné vstupné údaje

i
r.
i
i

Váš celkový dôchodok i

V dnešných cenách

100 %
70 %
50 %
25 %
 € i -i
-
( %)

Zloženie vášho mesačného dôchodku i

z III. piliera i
0
z II. piliera
147
z I. piliera i
400
Myslite na svoj dôchodok

Myslite dopredu. Urobte správne rozhodnutie pre váš dôchodok už dnes.

Čím skôr začnete sporiť, tým lepšie

Dôležitým faktorom pri dôchodkovom sporení je čas – čím dlhšie sa úspory zhodnocujú, tým vyšší bude aj váš doplnkový dôchodok.

  • Ak si začnete sporiť už okolo 30tky, máte reálnu šancu nasporiť omnoho viac, ako keď začnete o 10 rokov neskôr.
  • Celková nasporená suma dôchodkových úspor sa znižuje s každým odloženým rokom. Čím skôr začnete riešiť svoj dôchodok, tým bude vyšší.

Ako a kde si otvorím III. pilier?

V mobilnej aplikácii Tatra banka* Mobilná aplikácia
Online cez Internet banking* Internet banking
Telefonicky cez DIALOG Live Zavolajte mi
Osobne v pobočke Najbližšia pobočka

*Platí len pre klientov Tatra banky s Účtom pre modrú planétuTB.
Otvorte si účet online do pár minút.

Upozornenie:
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. 

Blog a Novinky

Prinášame vám lepší dôchodok už viac ako 20 rokov.

Blogy
Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Tri príbehy poberateľov dôchodku z 3. piliera

Otvorenie dôchodkového sporenia je prvý krok na ceste k lepšiemu dôchodku. Dokazujú to aj príbehy našich klientov.

Blogy
Všetci chcú indexové fondy. My nie

Všetci chcú indexové fondy. My nie

Indexové fondy sa posledné roky tešia na Slovensku veľkej popularite. Všetky penzijné spoločnosti – v druhom aj treťom pilieri – ich majú vo svojej aktuálnej ponuke. My v DDS Tatra banky sme sa rozhodli ísť inou cestou.

Blogy
Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Komerčné nehnuteľnosti prispievajú k výnosu aj stabilite dôchodkového sporenia

Dôchodkové úspory si vytvárame desiatky rokov a tak ich celková hodnota môže napokon tvoriť najväčšiu časť nášho finančného majetku. Aj preto v DDS Tatra banky považujeme za nesmierne dôležité, aby sa dôchodkové úspory našich klientov zhodnocovali pri maximálnej miere obozretnosti.

Všetky články 

Poradíme vám?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/dds/novy-sporitel/