1. Exchange Rates
Dátum Status Krajina Krajina kód Kód Devíza nákup Devíza predaj Devíza stred Valuta nákup Valuta predaj Valuta stred

Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR. Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu € vo vzťahu k cudzej mene
v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.

Kurzový lístok platný od 

--- WJdocId-68137 ---
--- WJdocId-68138 ---

 

Calculate conversion of foreign currency exchange rates with current or historical exchange rates.

 

1 EUR = 25,40 CZK

1 CZK = 0,04 EUR

This calculation is for informational purposes only. For the real value of your conversion, visit any Tatra banka branch.
When converting from one currency other than EUR to another currency other than EUR, the Bank shall always use the two exchange rates of these two currencies against the EUR when converting the amount from one currency to the other.
Only selected currencies are available when converting banknotes.

 

Exchange rates anytime, anywhere via Tatra banka mobile app Exchange rates anytime, anywhere via Tatra banka mobile app

You can find current foreign exchange rates anytime, anywhere via Tatra banka mobile app.

 

Need advice?


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/en/exchange-rates/