Investovanie väčšej sumy 

Prečo investovať?

Každoročne prieskumy potvrdzujú, že väčšina ľudí má svoje úspory uložené na bežných vkladových produktoch. Peniaze sú tam v bezpečí a okamžite dostupné. Je dobré využívať tieto účty? Určite áno, pre uloženie vašej krátkodobej finančnej rezervy

Úrok, ktorý ponúkajú takéto bežné vkladové produkty, je minimálny až nulový. Nedokáže držať tempo s rastúcimi cenami tovarov a služieb. Za svoje úspory si tak v budúcnosti kúpite menej ako teraz.

A tu prichádza na pomoc investovanie. Vďaka investovaniu do Podielových fondovTB môžete dosiahnuť vyšší výnos

Vďaka investovaniu máte ...

 • Možnosť zarobiť viac 
  Najväčšie firmy sveta inovujú, zarábajú, rastú. Apple, Google, Amazon, Facebook, Starbucks či Microsoft sú synonymom úspechu. Zarábať na nich je jednoduchšie ako sa na prvý pohľad zdá. Vďaka podielovým fondom sa môžete podieľať na úspechu najvýznamnejších firiem sveta.
 • Udržanie reálnej hodnoty úspor
  Investovanie má potenciál ochrániť vaše peniaze pred infláciou, aby ste si za svoje dnešné úspory aj o pár rokov mohli kúpiť minimálne toľko ako dnes.
Úspešné investovanie
Investičný citát

„Koľko poznáte milionárov, ktorí zbohatli investovaním na sporiacich účtoch?“

Robert G. Allen,
americký obchodník a investor

Výhody investovania väčšej sumy

Vyšší výnos

Vyšší výnosový potenciál

Žiadne vstupné poplatky

Bez vstupných poplatkov

Jednorazová investícia od 150 €

Investícia už od 150 EUR

Peniaze dostupné kedykoľvek

Peniaze kedykoľvek dostupné

Veľa možností

Široké investičné možnosti

Dostupné odkiaľkoľvek

Online prehľad o vašich investíciách

Vyberte si vlastný spôsob investovania

Nechcem, aby moje úspory znehodnocovala inflácia.
Viem, že s investovaním je spojené aj kolísanie hodnoty úspor.

Fondy v tejto kategórií majú minimálnu dobu investovania 5 rokov a očakávaný výnos 1,5 až 2,5 % ročne.

Investovanie do všetkých kľúčových aktív na trhu

Zapína sa, keď trhy rastú a vypína, keď klesajú

Zarábajte na každom rastovom období

Zarábajte na výnosoch slovenských realít

Čerpá výnos z viacerých stratégií a prístupov

Zarába na rastových trendoch, aktívne chráni pred poklesmi.

Len pre prémiových klientov

Očakávam výnos, ktorý bude vyšší ako inflácia.
Som pripravený na výraznejšie kolísanie hodnoty úspor.

Fondy v tejto kategórií majú minimálnu dobu investovania 7 rokov a očakávaný výnos 2 až 3 % ročne.

Zarábajte viac na každom rastovom období

Zarábajte na výnosoch slovenských realít

Čerpá výnos z  viacerých stratégií a prístupov

Zarába na rastových trendoch, aktívne chráni pred poklesmi.

Len pre prémiových klientov

Výnos je pre mňa to najdôležitejšie.
Som ochotný zniesť výrazné kolísanie hodnoty úspor.

Fondy v tejto kategórií majú minimálnu dobu investovania 12 rokov a očakávaný výnos 4,5 až 5,5 % ročne.

Výnosy z akcií firiem z celého sveta

Pre vyšší výnos využíva populárne nízkonákladové ETF fondy

Zarábajte na  podnikaní amerických spoločností

Fond investuje v priemere do 500 najväčších amerických firiem.

Ako a kde jednorazovo investovať väčšiu sumu?

Tipy a triky pre úspešné investovanie

 1. Investujte pravidelne a dlhodobo
 2. Investujte v poklesoch za lepšie ceny
 3. Dodržte odporúčanú minimálnu dobu investovania fondu
 4. Využívajte aj rastové a dynamické stratégie
 5. Všetko si pohodlne nastavte v Investičnej kalkulačke.

Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko. Pri príprave informácií o očakávanom zhodnotení a o očakávanom riziku boli použité analýzy, ktoré boli vypracované s odbornou starostlivosťou. Keďže existuje riziko a neistota ohľadom budúceho vývoja, nedá sa zaručiť, že očakávania a odhady budú dosiahnuté a že bude dosiahnutá očakávaná výkonnosť. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov predstavuje mediánový realistický odhadovaný výnos správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,  na základe predpokladaného zloženia zvoleného fondu v rámci zvolenej kategórie a ako aj na základe odhadovaného desaťročného výnosu jednotlivých tried aktív, do ktorých môže zvolený fond z vybranej kategórie investovať, a to bez zohľadnenia budúceho daňového zaťaženia. Očakávané zhodnotenie je po odpočítaní priebežných poplatkov v zmysle kľúčových informácií pre investorov podielového fondu v rámci vybranej kategórie. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/en/tam/investovavnie-tb/